Město pomůže prodejcům po dvaceti tisících korunách pro zachování jejich provozu. „Udržení obchodu v místní části je pro provozovatele za situace permanentního růstu provozních nákladů a úbytku zákazníků problematické. Lidé do zaměstnání dojíždějí a nakoupí si tak ve městech cestou z práce. Celá situace s vládními opatřeními pochopitelně ještě víc trend zanikání malých obchodů prohloubila,“ komentoval rozhodnutí vyškovský místostarosta Josef Kachlík.

Dotace na podporu vesnických prodejen přitom schválili krajští radní už na začátku dubna. Peníze jsou určené pro samostatné obce do 750 obyvatel, kde se nachází jen jedna prodejna potravin nebo smíšeného zboží. Obce musí prodejnu podpořit stejnou sumou jako kraj. Na Vyškovsku se to týká například Hlubočan, Moravských Málkovic nebo Nesovic.