Vyhodnocovala ji Agentura Dobrý den z Pelhřimova a tu zajímala hlavně výtěžnost recyklovatelných odpadů, účinnost sběru či zda má obec zavedený sběr papíru, nápojových kartonů a barevného i bílého skla. V kategorii nad deset tisíc obyvatel přiřkla prvenství Vyškovu.

„Na třídění odpadů velmi dbáme, máme rozvinutý systém sběru jednotlivých komodit. Na území města jsme na sto dvanácti stanovištích rozmístili přes čtyři sta padesát kontejnerů na tříděný odpad,“ řekl starosta města Vyškova Petr Hájek.

Podle něho separace odpadů stojí kolem tří milionů korun. „Zhruba tři pětiny získáváme od společnosti Eko-kom jako odměnu za zajišťování zpětného odběru a využití odpadů z obalů a zbylé přibližně dvě pětiny platí město ze svého rozpočtu,“ spočítal starosta.

Je ale přesvědčený, že třídit odpad má skutečně smysl. „Na skládky se tak dostane daleko méně směsného odpadu a z mnoha použitých plastů, nápojových kartonů, papíru či skla se mohou stát výrobky, které nám opět poslouží. Životnímu prostředí se tak uleví. Velkou zásluhu na tom mají Vyškované, kteří se, jak je vidět, ke třídění odpadů staví pozitivně,“ dodal Hájek.

Za Vyškovem na druhém a třetím místě skončila města Břeclav a Hodonín. Mezi menšími městy uspěl i Slavkov u Brna, který skončil třetí.