Schválení rozpočtu bylo téměř jednohlasné. „Třiadvacet hlasů z šestadvaceti považuji za velmi slušný výsledek, hlavně s ohledem na ekonomickou situaci ve státě i v rozpočtech obcí,” podotkl vyškovský místostarosta a senátor Ivo Bárek.

Předpokládané příjmy v příštím roce nepokryjí výdaje města úplně. „Rozpočet je navržený jako schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji dosahuje šedesáti milionů korun. Kryjeme ho však ze zůstatku na běžném účtu města a také z Fondu bydlení, kam město ukládalo peníze z privatizace bytů,” vysvětlil starosta Jiří Piňos.

I v příštím roce bude město snižovat náklady na provoz městského úřadu. „Do rozpočtu jsme zahrnuli další snížení platů zaměstnanců radnice, tentokrát o tři procenta. Se souvisejícími výdaji je úspora přes dva miliony korun,” řekl starosta.

Zaměstnanců městského úřadu se bude týkat i státem plánovaná sociální reforma. „Konkrétně jde o přechod některých agend, které dosud zajišťovaly sociální odbory obcí, do kompetence úřadů práce. Protože však v této době ještě pořád nejsou definitivně upřesněné všechny potřebné informace, budeme se této otázce věnovat na prvním zastupitelstvu v příštím roce,” ujistil vyškovský místostarosta Roman Celý.

Největší výdaje si příští rok vyžádají investice do dopravy, školských zařízení a sídlišť. „Šesti základním školám je určeno zhruba šestatřicet milionů korun, mateřským školám dalších devět milionů korun. Víme, že do školství by bylo potřeba investovat ještě víc, ale snažíme se v současné ekonomické situaci hledat to nejlepší řešení,” zdůraznil první místostarosta Vyškova Karel Jurka.

Jednou z největších investic příštího roku bude ovšem zahájení rekonstrukce budovy nazývané Greplův dům. Město do ní chce časem sestěhovat odbory městského úřadu, které zatím sídlí v budově zámku a v budově bývalého okresního úřadu.

Rekonstrukci město naplánovalo na dva roky. „Bohužel musíme říct, že je to asi nejzanedbanější budova ve Vyškově, desítky let do ní nikdo neinvestoval. Příští rok jsme si na rekonstrukci vyhradili pětatřicet milionů korun, celkové náklady odhadujeme na sto milionů korun,” vyčíslil starosta.

Návrh rozpočtu prošel bez velkých připomínek všemi politickými stranami. „Hlasovali jsme pro něj s kolegy, ačkoli je tam několik věcí, které by mohly být navržené trochu jinak. Ale předpokládáme, že od zhruba ledna do dubna dozná tento navržený rozpočet celou řadu změn. Bude to mimo jiné i v návaznosti na to, jak se bude vyvíjet státní ekonomika,” podotkl opoziční zastupitel Radek Mikulka.