Rodiče se škole hlásí sami, aby pak zajišťovala péči dle jejich potřeb. „Musí přitom splnit podmínky pro zařazení do péče. První je zaměstnání rodičů a druhý je předání čestného prohlášení o bezinfekčnosti dítěte před nástupem do zařízení,“ uvedl ředitel školy Miloslav Brtníček. Sám je se všemi potencionálními zájemci v telefonickém kontaktu.

Zaměstnanci školy jsou dobře vybavení, v následujících dnech se ale počítá zatím jen se třemi dětmi. „Je ale možné, že počty se budou v dalších dnech navyšovat, samozřejmě dle požadavků rodičů. Z centrálních zdrojů dostala škola pro personál čtrnáct respirátorů a pro žáky padesát kusů jednorázových roušek. Všichni jsou rovněž vybaveni bavlněnými rouškami,“ vyjmenovala Šulcová.

Pro děti zabezpečují ve škole zdarma obědy a pitný režim. „Program je pro ně různorodý, obsahuje také prvky výuky. Není to však výuka samostatná, fungujeme jako školní družina,“ zdůraznil Brtníček.

Mateřskou školu Šikulka, která je takto v provozu už od sedmnáctého března, navštěvuje denně v průměru pět dětí. „Tento týden se počty dětí postupně navyšují až na deset, zaměstnanci jsou vybaveni osmadvaceti respirátory. Bavlněné roušky tu pro děti připravily učitelky z vyškovských škol,“ sdělila Šulcová.

Mimořádná situace však neznamená, že by se děti v mateřince nudily. „Nechceme děti ve školce nějak deprimovat, ale chceme jim pomoci. Zabavíme je stejně jako jindy," informovala ředitelka Mateřské školy Šikulka Milena Moravcová.

Radnice se snaží oběma zařízením poskytnout maximální podporu. „Chtěla bych touto cestou jménem vedení města Vyškova velmi poděkovat paní ředitelce Mileně Moravcové stejně jako panu řediteli Miloslavu Brtníčkovi a jejich zaměstnankyním. Je velmi důležité v této krizové době pomoci rodičům pracujícím v profesích, které jsou pro chod státu nezbytné a vyjádřit jim i tímto způsobem podporu,“ dodala Karin Šulcová.

Online reportáž