V hlavní části klání zvítězil Vyškov ve své kategorii nad deset tisíc obyvatel před Břeclaví a Kyjovem. „Je to skutečně potěšující zpráva. Jsem rád, že jsme dokázali udržet nastolený vysoký standard. Lví podíl na úspěchu však mají lidé. Je vidět, že si myšlenku třídění odpadu osvojili a jednotlivé barevné kontejnery často a správně využívají,“ těšilo místostarostu města Vyškova Karla Jurku.

Město má rozvinutý systém sběru. Třídění odpadů ročně stojí zhruba tři miliony korun. Část peněz získává radnice právě od společnosti Eko-kom jako odměnu za zajišťování zpětného odběru a využití odpadů z obalů. „Radnice se zároveň snaží, aby kontejnerů bylo ve městě dostatek a aby se s vysbíraným odpadem správně naložilo,“ doplnil místostarosta.

Nejlepšího výsledku dosáhl Vyškov jak v hlavní, tak ve vedlejší soutěži. V hlavním klání se vyhodnocovala celková výtěžnost sběru recyklovatelných odpadů za 4. čtvrtletí roku 2009 a 1. až 3. čtvrtletí roku letošního. „Vedlejší část soutěže pak spočívala v efektivitě sběru, tedy v poměru mezi množstvím vytříděných komunálních odpadů a množstvím směsného komunálního odpadu za celé období soutěže,“ vysvětlila mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Mezi menšími městy uspěl i Slavkov u Brna, který skončil druhý. „Ukázalo se, že je to dlouhodobý trend a ne jen nějaký výkřik jednoho roku. Jsme rádi, že jsme udrželi laťku vysoko a že naše recyklace spěje k evropským normám. Je to hlavně dík ukázněnosti Slavkováků,“ připomněl ředitel slavkovských technických služeb Radoslav Lánský s tím, že od loňského roku jede ve Slavkově na plné obrátky také první kompostárna ve vyškovském okrese.

Ve stejné kategorii se pak na sedmém místě umístili Ivanovice na Hané, o dvě příčky dál je Rousínov.

Cílem soutěže je podnítit zájem lidí a obcí o správné nakládání s odpady a zvýšit počet obyvatel, kteří své odpady pravidelně třídí.

Vyhodnocení soutěže a předání cen se uskuteční v úterý 7. prosince v Brně.