Nájemné od prodejů navíc věnuje na dobročinné účely. „Peníze pomohou Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi v tísni v Opatovicích, Oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Vyškov a v neposlední řadě bude výtěžek směřovat do Domova pro seniory v Polní ulici,“ uvedla místostarostka Karin Šulcová.

Město poprvé použije také nové prodejní stánky.