Na ní se musejí podílet i vlastníci nebo správci všech nemovitostí v okresním městě.

Město vyhlašuje celoplošnou deratizaci dvakrát ročně. „Bývá to pravidelně na jaře a na podzim, toto období je totiž nejvhodnější. Letošní podzimní deratizace potrvá až do konce října,“ uvedla mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Vyškov si na likvidaci hlodavců najímá odbornou firmu. „Město však zajišťuje jen místa, která vlastní nebo která využívají městské příspěvkové organizace. Ostatní nemovitosti musejí zbavit hlodavců jejich majitelé, provozovatelé nebo správci. Porušení tohoto nařízení je přestupek,“ řekla Bednářová.

Namátkové kontroly, zda lidé vyhlášku o deratizaci dodržují, provádí odbor životního prostředí vyškovské radnice nebo strážníci. „Nejde ale jen o deratizaci dvakrát ročně. Lidé by měli hlavně dodržovat preventivní opatření, takže se třeba postarat o to, aby hlodavci neměli v budovách zdroje potravy, udržovat čistotu a pořádek u popelnic a kontejnerů a podobně,“ připomněla mluvčí.

Dodala, že město oceňuje, když se lidé ozývají s tipy na místa, kam se má deratizace zaměřit. Často to bývají sídliště, kde mají potkani a myši lepší podmínky.