„V lokalitě se nachází jeden z nejrozsáhlejších spojitých polních komplexů v okolí města bez jakékoli zeleně s výjimkou zemědělských plodin. Plochu jsme vybrali pro omezení půdní eroze, prašnosti i na zkvalitnění životních podmínek v oblasti,“ informoval vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kutálek.

Projekt umožní dotace za necelých tři a půl milionu korun. Město doplatí zbytek nákladů, které odhadlo na sedm set tisíc. „Po zvolených pozemcích se dá propojit polní cesta podél protierozního opatření s jímacím územím mezi nemocnicí a Drnovicemi. Celou plochu bude kvůli zvěři chránit lesnické pletivo,“ doplnil Kutálek.

Nádražní ulice ve Vyškově.
Dvacet milionů korun zvýší komfort v Nádražní ulici

Přirozenou funkci krajiny dále posílí Lokální biocentrum nad vyškovskými Dědicemi o výměře tří hektarů, které zahrnuje výsadbu dřevin. Zástupci města ale počítají v první etapě pouze s hektarovou plochou na Vyškovem vlastněných pozemcích. Další fáze již vyžadují odkup či směnu pozemků.

Dotace v tomto případě přesahuje dva miliony. „Předpokládané náklady pro první etapu činily přes dva miliony. Uvidíme tedy, jaký bude nakonec podíl města,“ dodal místostarosta Josef Kachlík.