Nové parkovací plochy a sportoviště chce vybudovat vyškovská radnice, která plánuje regeneraci panelového sídliště Osvobození v lokalitě Letní pole. Radnice chce na tuto akci získat státní dotaci.

„V současné době začínáme podnikat postupné kroky k jejímu získání a shromažďujeme podklady nutné pro zpracování projektu,“ vysvětlil starosta města Jiří Hájek.

Radnice chce tímto způsobem řešit problémy, které obyvatele největšího vyškovského sídliště sužují. Patří k nim hlavně nedostatek parkovacích míst, komunikací pro pěší i cyklisty, dětských hřišť, sportovních a rekreačních ploch, zeleně i veřejné osvětlení.

Před samotnými úpravami radnice uspořádá anketu a sociologický průzkum. „Chceme zjistit, zda lidé budou souhlasit s některými změnami. Například bychom chtěli na místě, kde je dnes vyhrazený prostor pro děti, vybudovat parkoviště a pro děti najít jinou lokalitu,“ doplnil Hájek.

Obyvatelé v oblasti Letní pole budou mít v pondělí jedenáctého června ve svých poštovních schránkách dopis a dotazník. „Studenti Střední školy podnikání a cestovního ruchu ve Vyškově pak provedou sběr vyplněných dotazníků, který skončí v neděli sedmnáctého června,“ uvedla referentka odboru územního plánování a rozvoje Ivana Bartáková.

Samotný projekt regenerace by měl vzniknout do konce roku. Letos chce město dát do pořádku chodníky. „Vyčlenili jsme na jejich opravu sedm milionu korun,“ uvedl starosta.