Rozhodl se ho proto reklamovat. Se svou žádostí však nepochodil. „Po čtrnácti dnech, co byl tablet v servisu, si v obchodě manželka vyslechla větu o mechanické závadě s tím, že se na ni nevztahuje záruka. Požádal jsem obchod o písemné vyjádření e-mailem. Obratem jsem si přečetl to samé, co jsem si vyslechl od manželky," popsal Ševčík.

Zástupce vedoucího prodejny Luboš Hettfleisch mu nabídl opravu tabletu, kterou by si však musel zaplatit. V e-mailové komunikaci, kterou má redakce Vyškovského deníku Rovnost k dispozici, zopakoval, že příčinou závady je mechanické poškození, na které se záruka nevztahuje. „Autorizovaný servis proto nabízí hrazenou opravu. Cena je 395 korun plus 296 korun jako manipulační poplatky. Pokud budete souhlasit, je potřeba na naší prodejně uhradit částku 691 korun," uvedl v mailu Hettfleisch.

Ševčík ale s opravou nesouhlasí. Je přesvědčený, že záruka se na dané poškození vztahovat má. Rozhodl se poradit s kamarádem, který pracuje jako vedoucí elektra v jiném obchodě.

Ten mu doporučil kontaktovat majitele společnosti Okay elektro Jindřicha Životského. „Byl v loňském roce vyhlášený za nejlepšího podnikatele Jihomoravského kraje. Očekával jsem proto jeho brzkou odpověď. Čekám už třetí měsíc a majitel nereaguje. Zřejmě na takové hlouposti nemá čas," odtušil Ševčík.

3milionovou pokutu může maximálně uložit Česká obchodní inspekce za porušení povinností stanovených paragrafem 19 zákona o ochraně spotřebitele.

Podle mluvčího společnosti Okay elektro Ondřeje Pešáka však ředitel žádnou zprávu tohoto typu neobdržel. „Se zákazníky o jejich problémech velmi aktivně diskutuje. Stejně jako s pracovníky společnosti, kteří se zákaznickému servisu věnují. Záruka se ale vztahuje pouze na tovární vady, tedy na poruchy, které nebyly způsobené vnějším zásahem nebo nesprávným zacházením," odpověděl Pešák.

I tak podnik uznává, že k poškození výrobku nemuselo dojít vinou uživatele. „Naše společnost však nemůže soudit, kolik lidí ho používalo a jakým způsobem, a tedy kdo byl vlastně uživatel," dodal.

Podle jeho zjištění společnost přezkoumala, že se závada nevyskytla chybou výrobku. „Posouzení přísluší vždy autorizovanému servisu, do jehož činnosti nijak nezasahujeme," sdělil mluvčí.

Pokud se vyloženě neprokáže, že porucha výrobku nastala vnějším zásahem, vždy prý vyjdou zákazníkovi vstříc. „Neuznané reklamace se u nás počítají jen na desetiny procent. Pokud má zákazník zájem, může nám zaslat číslo reklamace a sdělit podrobnosti. Jistě najdeme uspokojivé řešení," vzkázal mluvčí.

V to už ale Vyškovan nedoufá. Získal pocit, že při problémech firma odmítá reklamace řešit. „Ihned po pronesení sousloví záruka se nevztahuje mi sice nabídli řešení, jenže takové, že když jsem posoudil cenu náhradního dílu, tak bych se raději rozhodl pro koupi nového výrobku," dodal zklamaný zákazník. Proto se také chce obrátit na Českou obchodní inspekci.

Jestli se stížností pochodí, zatím není jednoznačné. Záleží totiž na tom, o jaké mechanické poškození jde, i na postupu prodejce. „Záruka se nevztahuje mimo jiné na mechanické poškození způsobené nevhodným nebo nesprávným zacházením, ani na opotřebení způsobené běžným používáním výrobku. Vyřízení reklamace jejím zamítnutím ale musí prodávající řádně písemně odůvodnit. Pokud s rozhodnutím zákazník nesouhlasí, může se domáhat změny rozhodnutí žalobou u soudu," vysvětlila mluvčí inspekce Miloslava Fléglová.

Lidé, kteří jsou přesvědčení, že jsou v právu, podle ní nesmí mít pocit, že je boj předem prohraný. „Pokud zná spotřebitel svá práva a domáhá se jich, pak je pro prodávajícího mnohem těžší vyhnout se vyřízení reklamace. I když je pravda, že se o to zejména menší prodejci často pokoušejí. Zákazník se nesmí nechat odbýt slovním zamítnutím, pak prodávajícího v takovém jednání pouze podporuje," upozornila Fléglová.

Podání ze strany lidí týkající se reklamací tvoří dlouhodobě čtvrtinu ze všech, která inspekce eviduje. Inspektoři prověřují, zda prodávající splnil formální náležitosti reklamačního řízení. „Tedy zda reklamaci přijal, sepsal protokol, vyřídil ji do třiceti dnů a jestli v případě zamítnutí rozhodnutí písemně odůvodnil. Už ale neposuzujeme, zda bylo rozhodnutí oprávněné, nebo nikoliv. To náleží soudu," přiblížila Fléglová.