Tamní radnice proto chystá jejich nákladnou rekonstrukci a připravuje se ke schválení investičního záměru.

Plánované úpravy lidem představí v pondělí třetího listopadu o půl čtvrté odpoledne v zasedací místností zastupitelstva ve dvoře radnice. Zájemci tam můžou představitelům města sdělit své připomínky.

„Po projednání s Vyškovany materiál předložíme k vyjádření radě města. V případě schválení přistoupíme k prvnímu kroku, kterým je zpracování projektové dokumentace,“ uvedl místostarosta Roman Celý.

Ten společně s pracovníky odboru dopravy Městského úřadu ve Vyškově lidem záměr města představí.

Podle vyškovského místostarosty půjde především o řešení špatného stavu chodníků ve městě, jejich nevyhovující výškové úpravy, rušení části chodníků, obnovy povrchu vozovky, vytváření nových parkovacích míst a také různé prvky zklidňování dopravy.