Doprava. To je nejpalčivější problém okresního města, který vzešel z ankety mezi Vyškovany uspořádané Vyškovským Deníkem. Probíral se také na včerejším setkání novinářů a představitelů radnice s obyvateli na Masarykově náměstí.

Vyškovský starosta Petr Hájek připomněl, že dopravní potíže města by měl vyřešit obchvat. Ten město připravuje společně se silničáři.
„Je to ale rozsáhlá investice, na kterou je třeba sehnat dotace. V současné době se zpracovává projektová dokumentace, která město stála milion korun. Víme však, že přivaděč nebude všespasitelný a budeme muset přistoupit i k regulaci ve městě, například parkování,“ dodal Hájek.

Ten zároveň tvrdí, že ve srovnání s jinými městy Vyškov není zase tak výjimečný, pokud jde o dopravní potíže. Připomněl, že dopravu zklidňují okružní křižovatky.

Šéfredaktor Vyškovského Deníku Michal Sklenář ale s odpovědí spokojený příliš nebyl. „Stavba obchvatu, to je určitě běh na dlouhou trať. Je také možné, že město nezíská dotace a celý plán přijde vniveč. Máte připravenou nějakou záložní variantu k obchvatu?“ ptal se starosty.
Hájek připustil, že stavba obchvatu by začala nejdříve v roce 2015. „Jedním ze způsobů, jak zajistit, aby byla doprava plynulejší, je například úprava signalizačního systému na průtahu. Ten v současné době řidičům příliš nevyhovuje. Plánujeme také rekonstrukce Brněnské, Žižkovy a dalších ulic,“ doplnil starosta.

Další otázka směřující ke starostovi se týkala zeleně, kterou stále častěji zabírají supermarkety a průmyslové stavby. „Zeleně nebude zřejmě nikdy dost. Ale rozšíříme park Smetanovy sady směrem do Dědic, vznikne tam i zázemí pro nejmenší. Chceme obnovit zeleň i na sídlištích. Začneme ještě letos,“ slíbil starosta.

Krajský šéfredaktor Macků zase tlumočil otázku vozíčkářky. „Obchodní středisko v Dukelské ulici nemá bezbariérový přístup přes silnici. Počítá se s nápravou?“ zajímal se Macků.

Starosta ale nedokázal hned podat přesnou odpověď. „Musím zjistit, jestli je pozemek města nebo soukromý. Podívám se na to hned zítra,“ zavázal se Hájek.

Vyškovský Deník několikrát upozorňoval, že vozíčkáři se nedostanou do kina Sokolský dům. Radnice reagovala na hlas lidu a chystá plošinu, která by hendikepovaným umožnila v kině překonat řadu schodů.

Cyklostezky bylo další téma, které lidi hodně zajímalo. Podle starosty se blýská na lepší časy. Jedna z nových páteřních cyklostezek povede z centra města kolem řeky Hané do Sochorovy ulice a průmyslové zóny. „Sehnali jsme devět milionů v dotacích, dalších sedm zaplatíme my. Práce zahájíme ještě letos,“ řekl Hájek.

Na cyklisty bude město pamatovat i při rekonstrukci Brněnské ulice, kde povede stezka směrem z města i do centra. Připravuje se i další, východozápadní, která naváže na Dědickou stezku, povede kolem nábřeží směrem na Topolany.

Jeden z diváků, Pavel Kovařík, se starosty zeptal, proč jezdí auta i autobusy po Nádražní ulici, která se právě opravuje. „Rekonstrukce už skončila. Ale aby povrch vozovky mohl být uvedený do původního stavu, musí se podklad usadit. Dopravu jsme ale pustili, protože je to velmi důležitá tepna. Auta, která nemohla jezdit po Nádražní, ucpávala jiné ulice,“ vysvětlil starosta.

Michalu Doležalovou zase trápí potíže na nábřeží. Dohodla se se starostou, že město bude pokračovat v opatřeních. „Opakovaly se problémy s nepořádkem a vandaly. Město už nám trochu pomohlo,“ řekla.