Z Nadačního investičního fondu vyčlení sto pětadvacet tisíc korun. „Podpoříme projekty ve dvou programech. Jeden má název Cesta a je určený pro veřejně prospěšné projekty malých neziskových organizací. Maximální výše příspěvku bude činit osm tisíc korun na žadatele. Druhým programem je Tradice, který je vytvořený na podporu projektů v oblasti vzdělávání, kultury a volnočasových aktivit zaměřených na širší cílovou skupinu. Jeden zájemce může získat až dvacet tisíc korun," informovala ředitelka nadace Tři brány Martina Pištěláková.

Hlásit se můžou nejen spolky z okresního města, ale celého Vyškovska. Musí ovšem splnit grantová pravidla. Přihlášky zájemci můžou posílat na korespondenční adresu nadace. „A to Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci, Dukelská 121/ 6, 682 01 Vyškov a současně také v elektronické verzi na e-mail nadace@tribrany.cz. Formulář najdou na našem webu www.tribrany.cz. Uzávěrka je v poledne 20. září. Na žádosti podané po tomto termínu nebudeme brát zřetel," upozornila Pištěláková.

Loni komunitní nadace nabízela neziskovým organizacím na Vyškovsku dvě stě tisíc korun. Tehdy její vedení vypsalo tři okruhy. O peníze z fondu mohli navíc žádat mladí umělci v rámci programu Talenti.