Jako v předešlých letech usilují hlavně o podporu vzdělávání. „Letos žádáme tak jako dříve deset tisíc korun na školení našich zaměstnanců, protože ti se musí stále vzdělávat,“ řekla vedoucí poradny a půjčovny společnosti Paprsek Marie Mikulášková.

Asociace Paprsek už několik let spolupracuje s postiženými dětmi, mládeží a jejich rodinami. Podílí se na sestavě rehabilitačních cvičení pro zdravotně postižené. Organizuje také vzdělávací akce a odborné kurzy.

Do projektu se můžou přihlásit neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace zřízené krajem nebo městem i školy.

Žádostí má ale nadace Tři brány jen pár. „Zatím jsme dostali jen čtyři, především od těch co žádají každý rok. Většinou je to tak, že žádosti přijdou až na poslední chvíli. Přitom jsme grantové řízení vyhlašovali už v červnu,“ poznamenala ředitelka nadace Tři brány Martina Wagnerová.

Organizace můžou žádat o granty do devětadvacátého září. Nadace rozdělí celkem 150 tisíc.