Pacienti běžně pro tento druh vyšetření používají název tunel. Lékaři tímto způsobem získají řezy jednotlivých částí tkání, které si pak mohou spojit do výsledného 3D obrazu vyšetřovaného orgánu. Pátrají v něm například po zánětu, nádoru, metastázích při onkologických onemocněních, ale zjišťují i úrazové nebo poúrazové stavy.

„Tato investice je pro nás mimořádně důležitá. Magnetická rezonance do nemocnice naší velikosti a významu nepochybně patří. Rozšiřuje služby stávajícího radiodiagnostického pracoviště ke kterému náleží počítačová tomografie, ultrazvuk nebo klasický rentgen,“ sdělil ředitel Nemocnice Vyškov Zdeněk Horák.

Dohromady přes devětadvacet litrů krve darovali ve vyškovské nemocnici policisté i dobrovolníci.
Ve vyškovské nemocnici darovali krev policisté i dobrovolníci. Pomohou pacientům

Nezanedbatelný je přínos pro nemocné celého vyškovského regionu. Nejen v nemocnici, ale také ve spádové oblasti, kde žije více než devadesát tisíc obyvatel, doposud toto pracoviště chybělo. „Jezdili do Olomouce, Brna nebo Prostějova. Jsme rádi, že se výrazně zvýší kvalita péče,“ ocenil vyškovský starosta Karel Jurka.

Primář Radiodiagnostického oddělení Pavel Keder popisoval, co vše bylo při výběru nového přístroje zohledněno. „Dbali jsme zejména na komfort pacienta. Systém umělé inteligence japonského výrobce našeho přístroje nám dovolí zkrátit reálný čas vyšetření o třetinu až polovinu, což je v České republice téměř unikátní. Průměr otvoru tunelu dovolí vyšetření i pacientů s nadváhou a v kombinaci s jeho nejkratší délkou na trhu by se měl pacient cítit během vyšetření pohodlněji,“ doplnil primář.

Sluchátka proti hluku pacienti nepotřebují

Během pořizování záznamů také pacient nemusí mít sluchátka proti hluku. „Přístroj ve srovnání s konkurencí není nepříjemně hlučný. Všechny uvedené výhody jsem měl možnost vyzkoušet sám na sobě. Doplním, že jsme pořídili také anesteziologický přístroj, který umožňuje přispání pacientů s klaustrofobií, což je již jen pomyslná třešnička na dortu našeho nového pracoviště magnetické rezonance,“ dodal Keder.

Podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha je akce důležitá pro celý kraj, který je zřizovatelem vyškovské nemocnice. „Magnetická rezonance je totiž potřeba pro každé podobné zařízení,“ připomněl Grolich, který na místě chválil zvláště příjemné prosvětlené prostředí.

Zdroj: Deník/Jakub Dostál

Celkové náklady projektu dosáhly na 161 milionů korun, z toho pokryly dotace z Integrovaného regionálního operačního programu celkem sto padesát milionů. Devíti miliony přispěl kraj a dva miliony korun dodala nemocnice z vlastních zdrojů. S investicí souvisely i další rozsáhlé stavební úpravy Centra léčebné rehabilitace.