Dalším hodnotícím kritériem je i zajištění bezpečného prostředí pro pacienta a péče o něj. Členové hodnotící komise jsou auditoři lékařů, nelékařští zdravotničtí pracovníci a administrátoři ekonomických a provozních činností ve zdravotnictví.

Parkování u vlakového nádraží ve Vyškově.
Parkování u vyškovského nádraží: cestujícím chybí místa, rozšíření je v plánu

Ředitel vyjádřil hrdost za všechny zaměstnance nemocnice ve Vyškově. „Díky intenzivnímu úsilí v přípravě a tříleté práci zdravotníků deklarujeme pacientům i nadále nejvyšší možnou kvalitu poskytované péče. Přípravu zajišťují lékaři, sestry, personální i techničtí pracovníci, pro které to znamená týmovou práci a mnohdy také práci navíc. Získání akreditace však není samotným cílem snažení, ale prostředkem k dosažení skutečného cíle, kterým je péče o pacienta,“ dodal Horák.