„Pro vyškovský správní obvod byla v letošním roce v programu vyčleněná částka v celkové výši šest set jeden tisíc korun. Minimální výše příspěvku je padesát tisíc korun,“ vypočítala mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Zájemci se můžou hlásit až do konce dubna. Podpora z tohoto programu je určená na zachování a obnovu kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.

Radnici ve Vyškově se o podporu hlásí už první zájemci. „Žádáme o prostředky na drobné opravy na židovský hřbitov v Ivanovicích na Hané. Jedná se v první řadě o zásah do zeleně a v té druhé o postavení všech povalených náhrobků,“ podotkl architekt Jaroslav Klenovský z Židovské obce Brno a Federace židovských obcí v ČR, která o podporu zažádala.

Příspěvek nejde poskytnout těm, kteří ve stejném roce a na stejnou akci čerpali jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče.