Muzejní pedagožka Jitka Horáková připomněla, že Pachtová se při svém předvádění hanácké techniky slámových kraslic často setkávala s dalšími výrobci. „Podařilo se jí soustředit ukázky prací jak našich, tak zahraničních mistrů lidového umění. Někteří z nich, jako jsou například Dušan Hala na Valašsku nebo Antonie Zalubilová v Ostrožské Nové Vsi, významně přispěli svou činností k záchraně tradičních způsobů zdobení kraslic ve svém regionu, stejně jako to celý život dělala paní Pachtová na Vyškovsku,“ připomněla odbornice.

Zdroj: Deník/Jakub Dostál

Celoživotní sbírka zahrnuje kromě tuzemských kraslic také kousky ze Slovenska, Polska, Ukrajiny, Maďarska, Německa, Rumunska, Nizozemska, Chorvatska, Ruska nebo Číny. „Reprezentuje také odlišnosti ve vzorech a barevnosti, které se objevují na kraslicích v různých evropských zemích. Návštěvníci si ji prohlédnou na výstavě Marie Pachtová – kraslice a hanácké lidové tradice, kterou najdou v Zámecké komoře Muzea Vyškovska od sedmého března do čtrnáctého května," doplnila Horáková.

O víkendu dospělí za hodinu v bazénu zaplatí namísto loňské stokoruny sto dvacet korun.
Návštěvníci sportovišť si letos ve Vyškově připlatí. O desítky korun

Další příležitosti získají zájemci také později. „V průběhu následujících let se na velikonočních výstavách chystáme ukázat návštěvníkům jinou část sbírky. Pro naše muzeum má obrovskou hodnotu. Vytvořil ji člověk, který se sám této tvořivé práci věnuje, rozumí jí a uměl tak v zahraničí nasbírat cenné artefakty krasličářského umění,“ potvrdila ředitelka Muzea Vyškovska Monika Pelinková.

Slavnostního předání sbírky přímo v muzeu se zúčastnil mimo jiné i náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči František Lukl. „Velice si vážím působení paní Pachtové v oblasti lidové kultury. Je přece skvělé, že jsou mezi námi lidé, kteří se věnují technikám našich předků. Podařilo se jí udržet znalosti a dovednosti tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předávat dalším generacím. Osobně se na výstavu kraslic těším, zavítám na ni i s rodinou a určitě ji doporučuji ke zhlédnutí všem,“ prohlásil Lukl.

V Nížkovicích koledníci při Tříkrálové sbírce vybrali téměř 28 tisíc korun.
Tříkrálové koledníky v Nížkovicích doprovázel i harmonikář

Marie Pachtová v regionu celý život udržuje a rozvíjí lidové tradice. Setkání v muzeu se v úterý dopoledne osobně zúčastnila. „Děkuji za pozvání a jsem ráda, že jsem tady mezi vámi,“ řekla hostům. Představovala některé ukázky své tvorby. „Například tyto kraslice jsem vyráběla ještě pro svého manžela. Měl se mnou velkou trpělivost,“ vyprávěla Pachtová.

V listopadu oslavila devadesáté narozeniny. V oblasti hudebního a tanečního folkloru se práci s dětmi věnovala více než čtyřicet let v Dětském folklorním souboru Klebetníček. Znalost zdobení kraslic vykládáním slámou předávala ve školách v rámci výtvarných kroužků, kurzů a při nesčetně dalších příležitostech doma i v zahraničí. Její kraslice se nacházejí také ve sbírkách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea a u mnoha soukromých sběratelů.