„Hovoříme o opravě z Husovy ulice, o soklu v atriu a soklu ze strany náměstí včetně infocentra. V části Brychtovo pak dělníci obnoví poškozenou římsu včetně oplechování a nátěr fasády. Z pohledu od náměstí pak zajistí opravu a nátěr soklu i nátěr výklenků kolem vstupů a výloh,“ informoval starosta Vyškova Karel Jurka.

V případě turistického informačního centra se práce zaměří na sokl po okenní parapety. „Nároží budovy tvoří pískovcový obklad, vstup do vnitrobloku pak pískovcový portál. Také tyto prvky necháme spravit,“ doplnil.

Otnice jsou třináctým místem v Česku, kde získali titul Fairtradová obec.
Za férový obchod získala Otnice ocenění. Jako teprve třináctá obec v Česku

Zásahy spočívají mimo jiné v otlučení zasolených omítek na soklu budovy, v zapravení drobných trhlin či výměně vadných klempířských částí na římse. Práce začaly už o prázdninách, potrvají průběžně ve dvou etapách do konce listopadu. Náklady podle zástupců města dosahují čtyř set tisíc korun. „Nová fasáda s opravenými prvky zajistí důstojnější vzhled budovy naší radnice,“ dodal Jurka.