Součástí zakázky byly dataprojektory, interaktivní tabule a jazyková učebna. „Jejím cílem byla modernizace vybavení škol a možnost vysoutěžení lepší ceny. Rada města pak vybrala ze zaslaných nabídek tu nejvhodnější za cenu necelého milionu padesáti tisíc korun," přiblížila mluvčí vyškovské radnice Petra Bezdomniková.

Vyškovská radnice jako zadavatel potom školám uvolnila potřebné peníze, a to na základě už dřív schválené vícestranné smlouvy. „Jednotlivé školy uzavřely s vybraným dodavatelem kupní smlouvy a v těchto dnech už se v nich instalují nové tabule, na které se přenáší obraz z dataprojektorů. Tyto interaktivní pomůcky pocházejí už z nové generace, což znamená, že jsou vylepšené a mají širší vybavení," objasnil Jurka.

Podle něj město původně zamýšlelo vybavit taky jazykové učebny. Chyběly ovšem peníze. „Záměr se ukázal jako nereálný, zejména z důvodu množství peněz. Pořízení dalších nových pomůcek by totiž stálo navíc zhruba tři miliony korun. Za částečný úspěch tedy považuji alespoň vybavení jedné učebny na Základní škole Nádražní 5," zhodnotil Jurka.