Komplikované to měly zejména školy, které musely sladit zastaralá zařízení často z poloviny minulého století s moderními požadavky. To byl třeba případ základní školy v Brankovicích. Kuchyně tam odporovala všem podstatným bodům, jež stanovují vyhlášky ministerstva zdravotnictví.

Především v ní docházelo ke křížení činností. V zázemí kuchyně byl totiž sklad a šatna. Na počet strávníků byla navíc příliš malá. Kuchyně vařila totiž i pro tamní mateřskou školu. Nevhodné stavební řešení kuchyně s příliš malými rozměry na počet strávníků znamená v podstatě vybudovat zařízení znovu, tedy kompletní rekonstrukci. To znamenalo investici ve výši několika milionů korun. „Kuchyně byla naprosto nevyhovující již před sloučením s mateřskou školou, takže její přestavba byla nezbytná,“ uvedl před časem ředitel školy Jaroslav Hejný.

O mnoho lépe na tom nebyla ani základní škola v Purkyňově ulici ve Vyškově. Neobešla se bez stavebních úprav, které zamezily křížení provozů a zavedení nových technologií.

Podstatně menší částky investovaly školy, jež jsou mladšího data, nebo prodělaly modernizaci. Aby vyhověly liteře zákona, čeká je maximálně nákup nových zařízení. To je případ vyškovských základních škol Na Vyhlídce a Letní pole, bučovické základní školy 710 nebo školy v Křenovicích. Modernizaci se naproti tomu nevyhnula Základní škola Komenského ve Slavkově u Brna. Podle tajemníka slavkovské radnice Pavla Dvořáka vyšla přibližně na deset milionů korun, které ovšem město získalo v podobě státní dotace.

Také v Otnicích už kuchařky vaří jídlo v opravené kuchyni. „Vnitřek kuchyně je prakticky celý nový. Bylo třeba vyměnit osvětlení, odsavače par a další zařízení potřebná k bezpečnému provozu,“ řekl starosta Otnic Pavel Prokop. Poblíž kuchyně vzniklo nové sociální zařízení pro kuchařky. Celkové náklady činily přes čtyři miliony korun, z toho tři miliony obec dostala od ministerstva financí.

Jedna z prvních v okrese

Jednu z prvních moderních kuchyní na Vyškovsku měla základní škola Tyršova ve Vyškově. Vedení školy se před několika lety rozhodlo přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci stravovacího zařízení kvůli opotřebovanosti původního vybavení. Nová kuchyně zahájila činnost od září roku 2001 a zařadila se tak mezi první podobná zařízení v okrese, jež vyhovovala zákonu O ochraně veřejného zdraví a vyhlášce O hygienických požadavcích na stravovací služby. Větší část čtyřmilionové investice směřovala především k nákupu nových technologií. V kuchyni tedy nechyběl konvektomat, chladírenské a mrazírenské boxy, nerezové stoly, nové plynové kotle a elektrické pánve či třeba velkokapacitní myčka na nádobí.