Takové jsou plány občanského sdružení Manner. To reagovalo na další výzvu Operačního programu životního prostředí a na tyto a další dvě akce požádalo o dotaci. „Na všechny čtyři jsme dostali peníze, a to přibližně jeden a půl milionu korun. Získali jsme je především díky tomu, že žadatelů z okresu bylo velmi málo. Naše projekty tvořily většinu,“ uvedl člen sdružení Jiří Novotný.

Celková plocha, kterou se Manner chystá rekultivovat díky penězům z Evropské unie, dosahuje bezmála čtyř desítek hektarů. „Když pátrám v paměti, žádná obec z Vyškovska se do něčeho tak obrovského snad ani nepustila. Kdybych měl tuto naši akci k něčemu přirovnat, vyrovná se to akci komunistů v padesátých letech, když rozorávali meze,“ dodal s úsměvem Novotný.

Svoje plány prý sdružení začne uskutečňovat na podzim. „Po žních se plochy odejmou zemědělcům a začneme je navracet přírodě,“ naznačil Novotný.

Díky penězům z Unie uskuteční své plány i některé obce z Vyškovska. Například Habrovanští opraví část parku, u Komořan zase vyroste les na ploše o rozloze devíti hektarů.