Účastníkům se tam věnovali zkušení zdravotníci. Smyslem akce bylo šíření prevence následků civilizačních chorob, Den zdraví lákal zájemce všech věkových kategorií. „Mladší účastníky zaujala kardiopulmonální resuscitace, hygiena rukou a bonusem pro děti byla canisterapie,“ dodala Moravová.

Adaptační skupinu navštěvuje ve Vyškově zatím deset dětí, jsou tady stále volná místa.
Děti uprchlíků mají ve Vyškově adaptační skupinu. Na hračky přispěli místní