Účastníkům se tam věnovali zkušení zdravotníci. Smyslem akce bylo šíření prevence následků civilizačních chorob, Den zdraví lákal zájemce všech věkových kategorií. „Mladší účastníky zaujala kardiopulmonální resuscitace, hygiena rukou a bonusem pro děti byla canisterapie,“ dodala Moravová.