Kdy a za jakých okolností vznikl Vyškovský smíšený pěvecký sbor (VSPS)?

VSPS vznikl v roce 1984, který UNESCO vyhlásilo Rokem České hudby na počest výročí našich slavných skladatelů Bedřicha .Smetany a Antonína Dvořáka. Při příležitosti těchto oslav zazpívalo několik nadšenců ve Vyškově na jaře tohoto roku Českou píseň. Po vystoupení padl návrh scházet se a zpívat organizovaně dál… A tak to vlastně všechno začalo. Organizátorem a prvním vedoucím se stal Antonín Jíša, který přivedl sbor k prvnímu veřejnému vystoupení 29. října téhož roku na Večeru s Jaroslavem Rozsívalem. První skladbou byly Ukvalské písně Leoše Janáčka.

Začátky zřejmě nebyly snadné…

VSPS prodělal pochopitelné začátečnické dětské nemoci. Mezi nimi také střídání dirigentů. Po Jíšovi přišel Zdeněk Malý, pak Michal Galovec a v roce 1994 nastoupil Filip Macek, žák docenta Mátla na JAMU, který je uměleckým vedoucím a dirigentem sboru dodnes.

Jaké má VSPS vlastně poslání?

Sbor je amatérským tělesem, jeho zřizovatelem je Městské kulturní středisko Vyškov. Jeho smyslem je podle mě snaha poskytnout zájemcům možnost provozovat či v případě posluchačů vychutnat sborový zpěv. VSPS je určitě obohacením kulturního života města.

Jaké akce plánuje Vyškovský smíšený pěvecký sbor při příležitosti 25. výročí založení?

Především musím zmínit slavnostní koncert, který se uskuteční už 23. května od 19 hodin v Besedním domě ve Vyškově. Na programu jsou díla Leoše Janáčka – Ukvalské písně a oratorium Otčenáš a dále sbory z oper Antonína Dvořáka, Richarda Wagnera, Giuseppe Verdiho, Bedřicha Smetany a dalších autorů. Jsou tu ovšem ještě další akce. Například koncert ke 110. výročí založení vyškovského gymnázia, Carmina Burana v našem podání na zahájení Dnů památek. Oba koncerty budou v září. Rovněž do těchto oslav řadíme i podzimní III. Festival Antonína Tučapského.

Kdy jste přišel do VSPS? Jakou jste v něm hrál a hrajete roli?

Jsem zakládajícím členem sboru. Takže v něm působím už čtvrtstoletí a během této doby jsem byl u všech významných událostí, jež ovlivnily jeho činnost. Jednou, v počátcích zpívání, mě tehdy nemocný Jíša přiměl k tomu, abych oddirigoval jedno z vystoupení sboru. A tak jsem se nenápadně stal zástupcem dirigenta. Jíšovi i dalším jsem pomáhal překlenout období, kdy byl sbor bez vedení. Když si rozšiřující se aktivity sboru vyžádaly volbu výboru, stal jsem se předsedou, prezidentem, do sboru.

Jaké jsou hlavní cíle VSPS?

Konkrétní umělecký cíl nemáme. Snažíme se studovat a provádět díla sborové literatury tak, jak nám je umělecký šéf předkládá, jezdíme po festivalech a soutěžích, reprezentujeme město nejen v České republice, ale i v zahraničí. Už jsem zmínil, že přispíváme k pestřejší nabídce kultury ve Vyškově. Vzpomenu například vždy dlouho dopředu vyprodané vánoční koncerty.

Daří se doplňovat členskou základnu VSPS?

Členská základna, to je nemalý problém. V jubilejním roce má VSPS dvaačtyřicet aktivních členů. Určitě potřebuje omladit a posílit ve všech hlasových skupinách. Využívám i této možnosti a zvu všechny zájemce o sborový zpěv, zpěváky – amatéry, aby se nebáli a přišli si vyzkoušet radosti i strasti sborového zpívání. Scházíme se každou středu od osmnácti hodin ve zkušebně Besedního domu.

Jak spolupracujete s jinými kulturními složkami?

Radnice nám v roce 2006 udělila Cenu Města Vyškova, organizujeme pro ni Festivaly Antonína Tučapského, vystupujeme na akcích pořádaných městem, jako jsou Dny památek, jubilea, výročí a tak dál. Měli jsme několik společných koncertů s Vyškovským Big Bandem, s dětským pěveckým souborem Motýlek.

Spolupracujeme také s vyškovskou Knihovnou Karla Dvořáčka. Každý první čtvrtek v měsíci proběhne akce Pojďte si zazpívat. Vždy několik členů VSPS zpívá společně se všemi, kteří ten den přijdou a mají chuť se připojit. Na pořadu jsou písně dle přání příchozích.

V čem podle Vás tkví hlavní přínos VSPS pro region?

Samozřejmě v koncertování. Zpíváme nejen v rodném městě, ale i v menších obcích. Naposledy to byl předvánoční koncert v Drysicích, už dřív vystoupení a koncerty v Rostěnicích, Dražovicích, Letovicích, Podomí, Švábenicích, Ivanovicích na Hané, Rousínově. Kam nás pozvou, jsme ochotni a schopni přijet a zazpívat.

Co byste popřál VSPS do dalších pětadvaceti let existence?

Ať nám to zpívá. Aby nám vydržela radost ze zpěvu, potěcha z faktu, že jsme schopni potěšit svým vystoupením posluchače. A především – nové a nové členy, také hezké a dobré příležitosti ke koncertům, pokračující podporu zřizovatele. No vida, není toho málo. A mám ještě jedno přání adresované čtenářům Vyškovských novin. Přijďte s námi oslavit 25. výročí vzniku sboru! Jak jsem už zmínil, akce se koná v Besední domě v sobotu 23. května v 19 hodin.