Akci organizoval spolek Kvalikom zaměřený na posuzování kvality komunikace úřadů s obyvateli měst a obcí. „Úřady udělaly obecně v posledních měsících v přístupu ke komunikaci pokrok. Snažíme se trend podporovat a oceňovat lídry v této oblasti. Rozhodně nešlo o sestavení pořadí, chtěli jsme podat plnohodnotnou zpětnou vazbu založenou na podrobném zkoumání,“ komentoval předseda spolku Martin Martinov. Do soutěže o nejlepší radniční listy a nejlepší facebookové profily se podle Martinova přihlásilo přes 170 úřadů.

Některé zpravodaje podle předsedy šestičlenné poroty Zdeňka Nováka sklouzávají do podoby lehkých zpráv o tom, kde se konala kulturní či sportovní akce.

„Omezují se na zprávy o činnosti místních spolků či školských zařízení, což sice může být považováno za čtenářsky atraktivní, ale z hlediska transparentnosti činnosti politického vedení města i úřednického aparátu to příliš hodnotné informace nejsou. Vyškovský zpravodaj naopak zprávy o činnosti radnice považuje za důležité, což je pozitivní a obyvatelům města to dává možnost mít dostatek aktuálních informací. Ty jsou navíc předkládány v přehledné formě,“ konstatoval marketingový expert Novák.

Ocenil rovněž praktičnost periodika. „Grafická úprava zpravodaje je velmi moderní a příjemná, jsou voleny příjemné odstíny barev grafických prvků i samotného záhlaví obálky, která též působí velice vkusně,“ doplnil porotce. Mezi elitní „desítkou“ nejlepších zpravodajů v Česku je Vyškov jedním z nejmenších měst na počet obyvatel. Klání vyhrál zpravodaj Olomoucké listy.

Porotci měli přesto připomínky. Chybí jim více vzdělávacího obsahu. „Ať už jde o historii města či jeho okolí včetně příběhů rodáků, výtažky z kroniky a podobně. Případně lze za edukativní obsah považovat i enviromentální osvětu, místopisné zajímavosti, jednoduše cokoliv, co čtenáři rozšíří obzory,“ stojí v jejich hodnocení. Uvítali by také zábavné prvky jako křížovku, sudoku, soutěže či recepty.

Vyškovský zpravodaj je měsíčník, který vychází v nákladu přes devět tisíc výtisků. Redakční radu tvoří kromě zaměstnanců města také zástupci koaličních i opozičních stran.