Novela školského zákona nově stanovuje funkční období ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje ministerstvo, kraj nebo obec na dobu šesti let. Po uplynutí této lhůty může zřizovatel vypsat nové výběrové řízení. Dosud byli ředitelé na svá místa jmenovaní na dobu neurčitou. Proto se konkurzy týkají jen těch, kteří jsou ve své funkci víc než šest let.

I v tomto případě však vyhlášení výběrového řízení záleží na rozhodnutí zřizovatele školy. „Jedině pokud by ke zřizovateli podala podnět školská rada nebo Česká školní inspekce. Pak se tím musí zabývat. Jinak je ale vyhlášení výběrového řízení na jeho zvážení. Ve Vyškově do lhůty, která vypršela na konci ledna, žádný podnět nedošel,“ uvedla mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Případným vyhlášením výběrových řízení na některé ředitele se i přesto zabývala tento týden Rada města. „Rozhodla, že konkurzní řízení nebude vypisovat. Všech jedenáct ředitelů, kteří slouží déle než šest let tedy zůstává ve své funkci, a to na dalších šest roků,“ dodala Bednářová.

Případným vypsáním výběrového řízení se bude zabývat zase za rok, kdy se případný konkurz na nového ředitele týká dvou základních škol a jedné mateřské školy.

Vědí všechno

Nový konkurz naopak vyhlásí na sedmi svých organizacích na Vyškovsku Jihomoravský kraj. „Ředitele jsme s novými právními předpisy seznámili na školeních na konci ledna,“ poznamenal mluvčí Jihomoravského kraje Petr Holeček.

Krajská rada nakonec vyhlášení výběrových řízení schválila. „Všem ředitelům, kterých se konkurz týká, jsme už rozeslali dopis, ve kterém jsme je informovali o vyhlášených výběrových řízeních,“ dodal Holeček.

Zájemci o post ředitele na školách zřizovaných krajem musí kromě doložení své odborné způsobilosti předložit také projekt rozvoje organizace, kterou chtějí vést. „Jedním z podkladů, které musí přiložit, je písemná koncepce rozvoje školy v rozsahu zhruba pěti stran,“ upozornil Holeček.

Na přihlášení do konkurzu mají zájemci čas do 29. února. „Do výběrového řízení se chci přihlásit. Mám i představu o dalším směřování školy. Předložení určité vize je u podobných konkurzů běžné,“ řekla třeba ředitelka Mateřské a základní školy sídliště Osvobození ve Vyškově Olga Gabrielová.

Vyhlášení konkurzu zatím zvažují v Rousínově. „Rada města o možnosti jednala, ale zatím jsme definitivně nerozhodli. Vyskytly se důvody jak pro vyhlášení řízení, tak také pro to, abychom je nevyhlásili. Zatím máme podle zákona pořád čas, takže to ještě zvážíme,“ podotkl starosta Rousínova František Havíř.

Rozhodování o tom, zda výběrová řízení vyhlásit, čeká také slavkovské radní. „Od odboru, který má školství na starosti, máme podklady, kterých organizací by se to dotklo, a v podstatě se to týká jen základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže,“ řekl starosta Slavkova u Brna Ivan Charvát.