„Studenti si vytvořili vlastní minipodniky na bázi osob samostatně výdělečně činných. Cílem projektu bylo podnítit v nich zájem o vlastní podnikání. Spolu s námi se ho zúčastnily ještě další čtyři odborné školy z republiky. Mezi sebou tak zápolilo dvaatřicet fiktivních firem," přiblížil ředitel školy Petr Hájek.

Osmnáct žáků druhého a třetího ročníku vyškovského oboru operátor skladování vytvořilo čtyři fiktivní firmy. A všechny se probojovaly do první desítky.

Fiktivní firmy Vendula Sladká a Lenka Pokiserová pak obsadily první a druhé místo. Žáci například zpracovávali podnikatelský záměr, sestavovali rozpočet, vytvářeli letáky, vizitky a katalogy svých produktů. Zpracovali také prezentaci firmy a natočili video, kterým firmu propagovali.

Koncem května pak na závěrečné konferenci v Brně sklidili zasloužené ovoce. „Prokázali, že pracák v budoucnu určitě nebude jejich osudem. Patří jim velký dík za vynikající reprezentaci školy," pochválil Hájek. Odměnou pro ně byla nejen první zkušenost s podnikáním, ale i finanční ohodnocení.