Díky letní sbírce se Branku už podařilo získat první závdavek, a to ze vstupného na letní kino v Brankovicích. Peníze získalo od návštěvníků kina v polovině srpna Volné uskupení studentů

PeRMoníK. „PeRMoníK nám předal celý výtěžek ze vstupného, který činil necelých devětadvacet tisíc korun. Tyto peníze použijeme jako základní vklad do grantu, který se nyní snažíme získat. Peníze z grantu by nám pokryly náklady na vybudování nové a hlavně bezpečné cesty ke Svaté. Budeme muset organizovat i dobrovolné brigády, které jsme pořádali i při opravách kapličky Svatá,“ uvedl předseda občanského sdružení Branek Drahomír Čermák.

Občanské sdružení Branek před několika lety obnovilo studánku i kapličku u Svaté.