Do Rousínova už dorazila i její kopie, která najde své místo v kapličce v místní části Čechyně. Právě tam se dřív, když ještě o jeho hodnotě neměl nikdo tušení, nacházel originál.

Zástupci města kopii Čechyňským slavnostně předají 19. září, kdy se konají místní hody. „Do té doby kaple projde několika úpravami, mezi nimiž bude i instalace zabezpečovacích prvků. Pravděpodobné je také umístění kamery," sdělil starosta Rousínova Jiří Lukášek.

Zřejmě gotická

Přestože kopie, která zatím čeká uložená na Staré radnici, nemá žádnou historickou hodnotu, město ji chce pečlivě chránit stejně jako originál. Ten už se totiž jednou před několika lety ztratil.

Následně byla madona z Čechyně objevená na půdě při opravě fary na Sušilově náměstí. Dostala se zpátky do rukou vlastníka, tedy města, a pár let zůstala na radnici, než na ní vedení Rousínova v roce 2013 nechalo zahájit restaurátorský průzkum.

Jeho výsledek všem vyrazil dech. Předpoklad, že se jedná o práci lidového řezbáře z devatenáctého století, vyvrátily sondy do povrchu materiálu a odstranění několika vrstev barev. Ukázalo se, že doba vzniku sochy se datuje pravděpodobně až do pozdní gotiky, tedy do začátku sedmnáctého století.

Počet podobných děl se v tuzemsku dá spočítat na prstech jedné ruky. „Bohužel se nám nepodařilo při pátrání v archivech dohledat nic o jejím původu. V čechyňských kronikách je o ní zmínka, popisuje se v nich, jak vypadá, ale odkud pochází, to už nejspíš zůstane záhadou. Jedna z teorií je, že sochu přivezli přistěhovalci z Německa, " řekla vedoucí městského odboru školství a kultury Eliška Škrobová.

close Zrestaurovaný originál sochy Panny Marie s Ježíškem umístěný v rousínovské místní části Rousínovec zoom_in Čechyně historicky patřila a stále patří k rousínovecké farnosti kostela svatého Václava, a mimo jiné proto byl nakonec zrestaurovaný originál sochy umístěný tam. Setká se tak s ním víc lidí a socha také bude lépe chráněná proti povětrnostním vlivům. „V květnu se jí dostalo požehnání a představení veřejnosti. Zatím ale u příchozích nepozoruji, že by budila větší rozruch," poznamenal rousínovský farář Michael Macek.

Náklady na restaurování originálu a na zhotovení kopie se nejdřív odhadovaly na několik desítek tisíc korun, po zjištění, jakou hodnotu sakrální památka má, se však vyšplhaly na takřka 290 tisíc. Ministerstvo kultury přispělo dotací přesahující sto třicet tisíc.

Práce obstaral restaurátor a sochař z Velké nad Veličkou na Hodonínsku Miroslav Minks. „Socha byla před zahájením restaurování ve velmi špatném technickém stavu. Povrch plastiky byl několikrát sekundárně přemalovaný. Dřevo bylo zbortěné a degradované kvůli masivnímu napadení dřevokazným hmyzem," popsal Minks.

Jak moc se čas na stavu sochy podepsal, dokazuje i fakt, že po napuštění speciálním roztokem s ochranným účinkem se její hmotnost ztrojnásobila z třinácti na dvaačtyřicet kilogramů. Odstraňování všech sekundárních zásahů a nevhodných řezbářských doplňků ukázalo nejen pravou hodnotu díla. „Zjistili jsme také, že madona stojí na měsíci s detailně vyřezanou tváří, která je patrná při bližším pohledu. Tento typ zobrazení měsíce se analogicky objevuje právě v závěru gotiky," doplnil restaurátor.

Replika madony, která je z lipového dřeva, se od originálu v několika ohledech liší, například ve výrazu tváře. A také v tom, že zůstane bez obarvení, přičemž původní socha vyniká právě neobvyklou barevností patrnou zejména na červenozlatém plášti. „Původní soše ale přesně odpovídají zlaté atributy: tedy koruna na její hlavě, žezlo v její ruce a jablko, které drží v ruce Jezulátko. Měsíc pod nohama sochy je potom obarvený bílým zlatem," upřesnila Škrobová.