Momentálně se podle něj dokončuje projekt pro získání stavebního povolení. „To bude ale nutné jen pro dostavbu budovy. Na ostatní práce, které do charakteru stavby nijak nezasahují ani nemění její dispozice, povolení nepotřebujeme. To je dobře, protože díky tomu můžeme pracovat tak, jak uznáme za vhodné," přiblížil Novotný.

Právě tento týden z farmy zmizely dva okenní rámy, podle kterých vzniknou repliky. „Jedna bude z modřínového a druhá z dubového dřeva. Velká část oken totiž bude muset jít úplně pryč a na jejich místa dáme okna nová. Ta, která půjdou ještě použít, bude potřeba pečlivě ošetřit. Ale kolik takových bude, to zjistíme teprve časem, až se všechno odkryje. Rozhodně chceme zachovat kování a další kovové prvky," vysvětlil Novotný.

Po dokončení oprav chce zažádat o památkovou ochranu fary. Památkáři v současnosti do rekonstrukce nemluví. „Vzhledem k tomu, že fara není kulturní památkou, nemá vlastník objektu povinnost s námi o opravách jednat," potvrdila to Jana Firbasová z Národního památkového ústavu v Brně.

Novotný chce ale postupovat tak, jako by na práce památkáři dohlíželi. „Chci, aby se co nejvíc zachoval památkový charakter budovy, byť to bude pravděpodobně znamenat, že náklady budou nakonec o něco vyšší. Ale myslím si, že fara je natolik historicky významná, že si to zaslouží," usoudil Novotný.

Nejvýznamnějším zásahem do budovy bude její dostavba. „Chceme jedno křídlo doplnit o chybějící místnost, čímž se dostaneme na všech stranách do stejné úrovně. Pokud jde o peníze, zatím se neobjevil vhodný dotační titul, takže počítáme s tím, že budeme opravy hradit z peněz společnosti Moravská krajina. To je na jednu stranu i plus, protože se při úpravách nemusíme bát, že když přesně nedodržíme projekt, o peníze přijdeme," vysvětlil Novotný.

Protože se jedná o soukromý projekt, obec se na rekonstrukci nijak podílet nebude. Přesto ji vítá. „Rozhodně je dobře, když zanedbanou budovu koupí živá firma, která má snahu ji nějakým způsobem spravit a oživit, tím spíš, když je budova v centru obce," podotkl už před časem bohdalický starosta Jan Hrežo.

Zanedbaný stav fary trápí i tamní obyvatele. „Rozhodně by rekonstrukci potřebovala, žádná ozdoba obce to momentálně není, spíš naopak. Přitom je vidět, že to býval pěkný dům, je škoda, že tak zchátral," podotkl například Ivo Švéda z Bohdalic.

Novotný věří, že fara nakonec získá i zmiňovanou památkovou ochranu. „Nevidím důvod, proč by to tak nemělo být. Památkový průzkum třeba ukázal, že tam zůstalo zachovaných několik zajímavých prvků. Asi největší překvapení pro nás byl starobylý dřevěný malovaný strop, ukrytý pod novodobým podhledem. Takže po téhle stránce si myslím, že nikdo nebude mít ke zpamátnění výhrady," dodal Novotný.