„Na několika místech ve městě určených územními studiemi k zástavbě se už nyní staví. Proto komise výstavby a komise kultury a sportu projednala návrhy na pojmenování několika nově vznikajících ulic. Rada města následně zapracovala všechny připomínky zastupitelstva a předložila mu ke schválení několik názvů," připomněla na zasedání vedoucí rousínovského odboru vnitřních věcí Jitka Grecová.

Například nově vznikající ulice mezi současnou Skálovou a Slavkovskou ulicí má podle návrhu nést jméno K Hliňáku. „Je to trochu z mé hlavy. Bydlím kousek od místa a nikdy jsme tamní cestě jinak neřekli," upřesnil rousínovský radní Stanislav Píšek.

Ještě počkají

Další tři návrhy se týkaly nových ulic v místní části Královopolské Vážany. Zněly: Dílce, Podluží a Za Humny. Stejně tak jako u Hliňáku se ale v jejich případě zastupitelé shodli na tom, že návrhy ještě projednají a nové názvy schválí později. Například proto, jak upozornil zastupitel František Havíř, že Za Humny už je označení části extravilánu v katastru místní části Vítovice. „S lidmi z Královopolských Vážan budu mít schůzku kvůli jiné záležitosti. Proberu s nimi zároveň i nové ulice, takže uvidíme, čemu jsou naklonění," slíbil místostarosta města Zdeněk Šedý.

Čtyři návrhy, které prošly, se týkají ulic v místní části Čechyně. Tam se nově lidé budou procházet třeba po Vrbové, Jasanové, Opatské a Včelařské ulici.