Jinak v březnu je třeba dokončit shrabování listí, provést předjarní řez drobného ovoce a jádrovin, do poloviny března i řez révy vinné, dále odstranit ze stromů přischlé mumie plodů, jež byly loni napadeny moniliovou hnilobou, odstříhnot z jabloní větvičky napadené padlím a při řezu prosvětlit koruny.

V březnu se provádí i ošetření jahodníkových kultur proti roztočíku jahodníkovému, jediný k tomu povolený přípravek Sumithion Super byl restringován, na Slovensku údajně k tomuto ošetření zkouší použít Mospilan.

Je třeba dále pokračovat při chladném a vlhkém jaru v opakovaném ošetřování broskvoní proti kadeřavosti po čtrnácti dnech organickým fungicidem, například přípravkem Dithane Neotec, nebo použít Syllit 65WP nebo Delan 700WG.

U angreštů udělat před květem první postřik proti hnědému padlí angreštu Discusem. Na česneku, který jsme po roztátí sněhu ošetřili proti houbomilce česnekové, nadále ponechat na záhonu netkanou textilii. Včas zasít mrkev, petržel, cibuli, případně pastinák na záhon, cibuli ze sazečky před výsadbou namořit Rovralem Flo a případně přikrýt též netkanou textilií proti napadení vrtalkou pórovou. Padání klíčních rostlin při předpěstování sadby v truhlících lze předejít použitím vždy pouze čerstvého substrátu, při pikýrování je třeba zbavit malé květináčky všech zbytků staré půdy, případně chemicky ošetřit vzcházející rostlinky tím, že je zalejeme rozrokem Previcuru 607SC.

Měsíc březen je nejvhodnější k revizi, co nám chybí v přípravcích potřebných k ochraně. Přikládám, které základní chemické přípravky by měl mít ovocnář k dispozici k celoročnímu ošetření:

Přípravek pro první jarní postřik – Oleoekol – jednoprocentní roztok. Kuprikol 50 nebo Champion 50WP (mědňatý fungicid a baktericid). Používají se v různých koncentracích proti kadeřavosti broskvoní, peronospoře vinné révy, rakovinnému odumírání větví peckovin, puchrovitosti švestek a suché skvrnitosti listů peckovin v předjarním, případně podzimním postřiku a za vegetace proti spále jádrovin.

Dithane DG Neotec nebo Novozir MN80 New účinkují proti strupovitosti jádrovin, proti kadeřavosti broskvoní, červenofialové skvrnitosti listů třešní a višní, proti hnědnutí listů meruněk, plísni révové a proti antraknóze rybízu.

Dále léčebné přípravky proti strupovitosti jádrovin s případným současným účinkem proti padlí: z triazolové a azolové řady Talent a Baycor 25WP, z quanidinové řady Syllit 65WP (400SC), z anilinopyrimidinové řady Mythos 30SC účinkuje nejen proti strupovitosti, ale navíc také proti plísni šedé vinné révy a jahodníku a proti kališní hnilobě jablek, konečně ze strobilurinů Discus nebo Zato 50WG. Poslední dvě skupiny (Mythos a strobiluriny) účinkují i při nízkých teplotách. Je vhodné mít z každé skupiny aspoň jeden přípravek.

Přípravky proti padlí: Sulikol K nebo Kumulus WG, dále přípravky proti plísni šedé: Rovral Flo, Mythus 30SC, Teldor 500SC, proti moniliozám peckovin – Rovral Flo, Horizon 250EW, Teldor 500EC. Dále to jsou prostředky k hubení živočišných škůdců, z nichž se uplatňují organofosfáty. Bohužel Zolone 35EC výhodný k hubení pilatky švestkové a Sumithion Super vhodný proti vrtuli třešňové byly restringovány, a tak zůstává k použití z organofosfátů pouze Reldan 40EC, dále to jsou neonikotinoidy: Mospilan 20SP k likvidaci obalečů, mšic, vlnatky krvavé, nebo Calypso 480SC, vhodný především proti vrtuli třešňové a proti pilatce švestkové.

A konečně moderní ekologické příznivé přípravky Steward, Integro. Ty ale nepůsobí na dospělce, ale pouze na housenky a housenice. Dále je třeba mít k dispozici přípravek proti mšicím: Pirimor 25WG, stále velmi účinný přípravek. Dále akaricidy (proti roztočům a sviluškám): v jarním období Oleoekol, Nissorun 10WP, v létě pak Omite 570EW, Sanmite 20WP (tento působí i proti meře skvrnité na hrušních).

Prostředky proti hořké pihovitosti: Kalkosol, Kalkosan, Wuxal Sus Kalcium a konečně přípravky proti skládkovým hnilobám a sazovitosti: Zato 50WG+Dithane Dg Neotec 5 týdnů před sklizní a poté Discus+Dithane DG Neotec 3 týdny před sklizní. Je to, jak patrno, velký počet přípravků, je však vhodné z každé skupiny si vybrat jeden přípravek, řádně k němu přečíst přibalený návod a ním se pak naučit dokonale zacházet.

JOSEF HORÁK