„Nebojím se říct, že naše obec se skutečně dynamicky rozvíjí. Za posledních deset let nám přibylo sto dvacet obyvatel, kteří u nás staví spoustu rodinných domů. A v následujícím desetiletí očekáváme podobný nárůst. To pochopitelně vytváří přetlak na školská zařízení," vysvětlil starosta Heršpic Jiří Ziegler.

Situace však zatím podle něj není taková, že by v současné školce nebylo dost míst pro všechny děti z vesnice. „Výhled je ale takový, že se nám určitě bude hodit jedna třída navíc. To znamená dalších patnáct míst," vypočetl starosta.

Vedení obce už vypracovalo konkrétní záměr jak a kde je možné jednu třídu navíc zřídit. „V obci je budova, která je přímo navázaná na školku, dělí je vlastně jen školní zahrada. Tento dům bychom chtěli odstranit, přičemž by na místě vznikla novostavba třídy školky, a to s kompletním zázemím, tedy například sociálním zařízením, šatnami nebo hernou s vybavením," popsal Ziegler.

Vzhledem k tomu, že stavba bude vyžadovat třeba i rozšíření školní jídelny, očekává vedení obce náklady okolo deseti milionů korun. Kdy by se mohlo případně začít stavět, zatím nelze říct přesně. „Výhledově tak do dvou let," nastínil Ziegler.