„Fairtradová města“ je mezinárodní kampaň označování míst, kde je podporován férový obchod. Cílem je podpora prodeje fairtradových produktů. O titul se mohou ucházet nejen města či malé obce, ale i školy, univerzity, církve a náboženské obce.

Fair trade chápou propagátoři kampaně jako způsob obchodu, který poskytuje pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek.