Stejnou částku společnost týdně odvede obci, v jejímž území se skládka nachází. „Množství odpadů určených k technologické likvidaci bez poplatku může ze zákona dosahovat pouze pětiny celkové hmotnosti uložených odpadů za rok. V současnosti je limit překročený,“ zdůvodnila společnost Respono.