Vedení Rousínova se v příštím školním roce neobejde bez rozšíření základní školy. Už nyní má dvě detašovaná pracoviště, hodlá tak obsadit část prostor, které dřív využívalo odloučené pracoviště Integrované střední školy Slavkov u Brna a které zůstávají prázdné. Část areálu v Tyršově ulici už má město pronajatou, radnice ji chce i odkoupit. Rozhodne cena.

„Na řadě je Jihomoravský kraj, který je zřizovatelem školy. Pokud nám budovy v areálu předá za nějakou symbolickou cenu nebo úplně zdarma, budeme pokračovat v zachování historické budovy. Stavební zásahy si nicméně vyžádají čtyři až pět milionů korun, které ale nechceme vkládat do něčeho, co bychom měli pouze v pronájmu. Takže zatím vyčkáváme, s čím kraj přijde," připomněl pozastavení rozhodnutí rousínovský starosta František Havíř.

Pronajímané učebny v rozsáhlém areálu škola zatím připravuje na příchod žáků, prostory po dřevařích je totiž potřeba dovybavit pro základní vzdělávání.

Znalecký posudek

Město ale vyčkává na další tah ze strany kraje. „Převod nemovitého majetku je ve fázi přípravy. Řešíme technické záležitosti, jako je zaměření a oddělení částí pozemků geometrickým plánem a přesné vydefinování majetku. Následně zadáme zpracování znaleckého posudku o ceně nemovitostí. Poté předložíme záměr prodeje ke schválení Radě Jihomoravského kraje," řekl k postupu mluvčí krajského úřadu Jiří Klement.

Rousínovská základní škola v posledních letech zažívá stabilní růst počtu dětí. „Od září nám s každým dalším rokem přibude i další třída. Rozšíření je neodkladné. Odejdou například dvě třídy deváťáků, do prvních tříd ale nastoupí tolik dětí, že budeme otevírat tři třídy prvňáčků," upozornil Havíř.

Na stole leží také možnost rozšířit školu o nový pavilon. „Projektová dokumentace je hotová. Ale jako lepší varianta než zvětšovat stávající budovu se nám jeví právě využití opuštěného prostoru učiliště v Tyršově ulici. Je to logický krok, ale všechno záleží na penězích a na jednáních s krajem," podotkl starosta.

Bývalý areál Středního odborného učiliště nábytkářského se zatím pomalu loučí s teoretickou výukou. Právě veškerá teorie se totiž přesune od září do Slavkova u Brna. „Nabízíme výuku učebního oboru truhlář, který je u nás stěžejní. Pokles zájmu o řemeslné obory ale samozřejmě vnímáme. Reagovali jsme tak, že v Rousínově od září příštího roku zůstane pouze praktické vyučování. Zůstane tak pracoviště odborného výcviku. Teoretickou část zajistíme ve Slavkově u Brna," potvrdil vedoucí odloučeného pracoviště Vojtěch Bábek.

Na jaře vyjdou poslední ročníky maturitních oborů Operátor dřevařské nábytkářské výroby a Umělecko-řemeslné zpracování dřeva, další už škola neotevře. V minulosti skončil i čalouník a z dřevařských oborů učiliště nabízí už jen právě truhláře. „Možná budeme žádat o obor tesař, ale pokud chybí zájem, rozšiřovat výuku zatím nemá smysl," konstatoval vedoucí odloučeného pracoviště.

Zázemí na jedničku

Odmítá nicméně, že by dřevařský obor z Rousínova zmizel. „V Rousínově máme dílny pro odborný výcvik vybavené tak, jako nikdo na celé Moravě. A to díky tomu, že Rousínov byl centrem odborného výcviku pro dřevařské obory. Třetina areálu učilišti zůstane. Bylo by krátkozraké všechno rušit a pak hledat nové kapacity. Za nějakých pět let se totiž zase očekává nárůst řemeslných oborů," informoval Bábek.

Škola přesto musí reagovat na útlum dřevařských oborů. „Školáci ze základních škol se bohužel stahují do Brna, což je s ohledem na vybavenost našeho učiliště skutečně velká škoda. U nás se naučí navrhovat výrobu nábytku, kuchyní, od základního zpracování dřeva po obsluhu moderních strojů. Veřejnost bohužel vnímá, že učiliště zaniká, že přechází do Slavkova. Přitom kvalita výuky v odborném výcviku zůstane zachovaná. Jestli se učni teorii učí ve Slavkově nebo v Rousínově, je jedno. Na to, že se něco prodává, bohužel lidé reagují tak, že je konec a na přihláškách je to potom znát," litoval Bábek.

V učilišti se ale zániku dřevařského oboru nebojí. „Každé řemeslo, které se dělá rukama, děti ani rodiče nechtějí. Štěstí není jenom v tom mít peníze, ale i v tom něco umět. Židle a skříně budou potřeba vždycky. Bohužel zažíváme mírný útlum," podotkla učitelka odborného výcviku Zlata Klemsová.