Další zdražování do budoucna ředitel společnosti Michal Koutník neočekává. „Od zahájení válečného konfliktu na Ukrajině jsme v mimořádné situaci. Až se vše uklidní, respektive až válka skončí, dojde určitě ke snížení cen. S velikou pravděpodobností se už nikdy nevrátí na předválečnou úroveň, ale i tak budou výrazně nižší než teď,“ uvažoval Koutník.

Klíčovým faktorem tady přitom není otázka dostatečných zásob zemního plynu. „Ve světě ho je naopak nadbytek. Skutečným problémem jsou trasy pro jeho distribuci,“ vysvětloval ředitel.

Už v říjnu schválila vláda zastropování cen energií, které zdražování tepla ve Vyškově výrazně zmírnilo. „Zastropovaná cena zemního plynu je dva tisíce pět set korun za megawatthodinu. Současná cena na energetické burze je přitom 3 278 korun za megawatthodinu bez DPH a k tomu si ještě připočtěte dalších tři sta korun marže obchodníka, což znamená celkem 3 578 korun dle ceníku ze čtyřiadvacátého listopadu. V srpnu tam cena přesahovala pět tisíc, takže jsme v té době doporučovali navýšení záloh o dvě stě padesát až tři sta procent, zatímco nyní to vychází na sto třicet procent,“ zdůraznil Koutník.

Na Masarykově náměstí ve Vyškově rozsvítili vánoční strom.
Na Masarykově náměstí ve Vyškově rozsvítili vánoční strom, podívejte se

Vyšší ceny očekávají ve městě také zákazníci dalších dodavatelů. „Neodebírám teplo od VYTEZY. Zdražení se ale samozřejmě dotkne i nás, i když to nebude od tohoto dodavatele,“ přikyvovala třeba Martina Wagnerová z Vyškova.

Zdražení není zdaleka tak razantní jako v některých jiných městech na jihu Moravy. S extrémním navýšením se vyrovnávají například odběratelé v Břeclavi, kterým společnost Teplo Břeclav navýšila cenu pětinásobně. Místo 628 korun za gigajoule, tak zaplatí více než tři tisíce. Zástupci vyškovské společnosti zmínili dlouhodobý důraz na úsporná opatření i maximální efektivitu produkce a distribuce tepla.

Vyčíslili také dopady změny na domácnosti. „Průměrná domácnost spotřebuje na vytápění a ohřev teplé užitkové vody dvacet gigajoulů za rok celkem. Letos tedy zaplatí dvanáct tisíc korun za rok a v příštím roce podle předběžné ceny sedmadvacet a půl tisíce, což zahrnuje zmíněný nárůst,“ dodal ředitel.

Areál vyškovské nemocnice.
Bezdomovci ve vyškovské nemocnici obsazovali sklady i toalety. Posílila ostrahu

Ceny pro letošní i loňský rok byly pro obyvatele, kteří jsou zásobení z centrálních kotelen, vysoutěžené v předstihu za výhodných podmínek. Obchodní společnost VYTEZA vznikla před dvaceti lety, jediným společníkem a současně stoprocentním vlastníkem je Město Vyškov. Jako jednatelka působí vyškovská radní Blanka Mikulková. „V této funkci zastupuji zájmy města jako zřizovatele,“ vysvětlila Mikulková.

Předmětem činnosti je výroba a rozvod tepelné energie, její dodávky pro vytápění a ohřev vody, produkce elektrické energie, správa, údržba a opravy nemovitostí, soustavy veřejného osvětlení a světelných křižovatek. Společnost je vlastníkem provozovaných kotelen, teplovodních rozvodů, předávacích stanic, podpovrchového a nadzemního vedení soustav osvětlení i světelných signalizačních zařízení. Cenové ujednání a dopis s doplňujícími informacemi rozešle odběratelům třicátého listopadu.

CENA TEPLA:

- 2022: 599,5 korun za GJ.

- Od 1.1. 2023: 1 375 korun za GJ včetně DPH.

- Při spotřebě 20 GJ ročně: 27 500 korun.

- Navýšení: o 129%.