„Snahu o pořízení nových zvonů jsme měli už dřív, ale teprve stotisícový dar otnické farnosti byl impulsem k tomu, abychom se touto věcí začali zabývat. Dalších sto tisíc přidá obec ze svého rozpočtu a ve vsi vznikla se rozjela také sbírka mezi lidmi,“ řekl otnický starosta Pavel Prokop.

O své zvony přišly Otnice za druhé světové války. „Za války byly původní zvony zabavené a po ní se sehnal starší zvon odněkud z Brněnska. Ten však nezní čistě, a proto ho chceme nahradit. Kromě něho je na věži ještě umíráček,“ vysvětlil starosta.

Zatím vede obec jednání se zvonaři, kteří mají nové zvony odlít. „S dodavateli vyjednáváme všechny potřebné podmínky. Kromě vlastních zvonů musíme totiž také vyřešit jejich zavěšení, sladění s věžními hodinami a přesunutí umíráčku. Zatím se odhadované náklady pohybují kolem tři čtvrtě milionu korun,“ dodal Prokop.

Jeden z nových zvonů už dokonce zná své budoucí jméno. „Iniciátor akce vyslovil přání, aby zvon, na který přispěl svým darem, nesl jméno svaté Ludmily. Zvony bychom chtěli mít už na hody jedenadvacátého června. Zatím je to spíš ale naše přání,“ poznamenal starosta.