Vyškovskou radnici upozorňují například v diskuzním fóru na stránkách města. „Jako obyvatele Vyškova mě především zajímá, zda vůbec a případně kdy bude dílo hotové. S ohledem na pracovní tempo, které po téměř celou dobu výstavby panovalo, mám jisté obavy," sdělil jeden z přispěvatelů.

Částečně s ním souhlasí i Vyškovanka Petra Mařáková. „Přes Smetanovo nábřeží často procházím. Je pravdou, že ne vždy se pracovalo. Myslím, že stavba už mohla být hotová dávno," podotkla žena.

Podle vedoucího kanceláře starosty a tajemníka Stanislava Kolaříka za prodloužení regenerace lokality může fakt, že se v ní ve stejnou dobu konaly dvě stavby, jež se vzájemně ovlivňovaly. „Jedna firma pracovala na čtvrté etapě revitalizace sídliště a městská společnost Vyteza budovala veřejné osvětlení. Chtěli jsme, aby stavby vznikly najednou, abychom osvětlením nenarušovali zregenerovanou plochu. Dílo jsme začali přebírat v polovině listopadu, tedy ve sjednaném termínu. Na základě zjištěných závad a nedodělků jsme ovšem stanovili termín na jejich odstranění. Ten je daný do konce listopadu," řekl k průtahům Kolařík.