DISKUTUJTE DOLE POD ČLÁNKEM

„Jestli se nám podaří získat pětimilionovou dotaci z operačního programu životního prostředí, vznikne v místě mokřadu biotop. Dřív na těchto pozemcích hospodařili zemědělci, ale teď jsou nevyužité. Biotop by sloužil hlavně pro rozmnožování obojživelníků,“ informoval starosta Nemochovic Lubomír Hofírek.

Zajistit žábám místečko pro milostné hrátky ovšem není zdaleka tak jednoduché, jak by si leckdo představoval. Obec musí splnit několik závažných podmínek. Tak třeba hloubka vody v nádrži nesmí přesáhnout sedmdesát centimetrů a nejméně po dobu deseti let nemůže biotop nikdo využívat pro komerční účely. „To znamená, že tam nebudeme smět například chovat ryby, které ničí pulce. Operační program životního prostředí ovšem klade velký důraz i na okolí rybníka,“ informoval místostarosta Nemochovic Stanislav Doupovec.

To ale není všechno. Vzhledem k tomu, že v sousedství lokality vede silnice, musí obecní radní zařídit, aby obojživelníky neohrožovala auta. „Není tu sice skoro žádný provoz, ale žába migruje na vzdálenost několika kilometrů. Takže bychom museli instalovat betonové zábrany, přes něž by se nedostala na silnici,“ konstatoval Doupovec.

Pod silnicí by podle něj vedl podchod, v podstatě roura, přes niž by obojživelníci pohodlně a bezpečně procházeli.

Zoolog brněnského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Stanislav Koukal prozradil, že podmínkou udělení dotace na zbudování biotopu je pozitivní vliv na druhovou rozmanitost obojživelníků. „Biotop slouží právě k rozmnožování ohrožených druhů rostlin a živočichů,“ informoval Koukal.

Žáby nebo třeba čolci si najdou sami biotop během první sezony a v případě příznivých okolností tam vznikne populace obojživelníků. „Pro všechny druhy našich obojživelníků platí, že příčinou jejich ohrožení je právě nedostatek vhodných biotopů, kde by se mohli rozmnožovat. Každá žabí samice, která najde vhodné místo, při rozplozování naklade až tisíc vajíček. To znamená, že se velice rychle vytvoří silná populace,“ objasnil Koukal.

Biotopy nemají význam pouze pro obojživelníky, ale také například pro bezobratlé živočichy, pro některé druhy ryb, ptactva a také třeba pro rákos.

Biotopy pro obojživelníky vybudovala na Vyškovsku v posledních letech řada obcí. Jeden je třeba u rybníka Hlavatka v nedalekých Brankovicích, další zase v lokalitě Jalový dvůr u Heršpic.