Náklady dosahují na téměř šest milionů korun. „Oprava vozovky spočívá ve výměně všech konstrukčních vrstev do hloubky sedmačtyřiceti centimetrů a ve výměně vrstev pravostranného chodníku do hloubky pětatřiceti centimetrů. Součástí stavby je dopravní značení. Investorem opravy kanalizačních i vodovodních přípojek jsou vlastníci jednotlivých nemovitostí,“ vysvětlil Celý.

Pracovníci stavební firmy dovezli z kamenolomu v Opatovicích směs přírodního kameniva, se stávajícím jej po ploše rozprostřeli, zarovnali a zhutnili.
Zámecká zahrada ve Vyškově má opravené povrchy. Město plánuje rekonstrukci

Auta mají k dispozici obousměrnou objížďku vedenou po průjezdním úseku silnice III/37728 v licích Dědická a 9. května. Po ujetí přibližně 430 metrů v úrovňové, hvězdicové křižovatce odbočí řidiči vpravo na III/37935 do ulice II. Odboje a pokračují asi sedm set metrů po ulici Svatopluka Čecha na průsečnou, světelně řízenou křižovatku se silnicí II/379 v Purkyňově.

Po odbočení vpravo a ujetí 350 metrů auta v průsečné křižovatce odbočí znovu vpravo zpět do ulice Na Hraničkách a po 750 metrech je objízdná trasa ukončena.

Zdroj: Deník/Jakub Dostál

Práce omezí i městskou autobusovou dopravu. Spoje 1 a 35 linky 815741 pojedou z výchozí zastávky ‚Vyškov, nemocnice' ulicí Purkyňova a Svatopluka Čecha na Brněnskou a dále po trase uvedené v licenci. Zastávka ‚Vyškov, Hraničky' bude pro uvedené spoje zrušena. Neobslouží také ‚Vyškov, Dělnický dům', náhradou pro ně bude ‚Vyškov, železniční stanice'.

Strážníci muže vyzvali, aby ukradené rostliny pod jejich dohledem nasázeli zpátky na původní místo.
Vandalové na náměstí ve Vyškově trhali okrasné květiny. Museli je nasázet zpátky

Spoje 2, 10, 5, 25 a 9 linky 815744 pojedou z Dědická přes MK Sídliště Osvobození, na II/379 a zpět stejnou trasou. Pro spoj 9 bude konečnou zastávkou ‚Vyškov, nemocnice', pro spoj 25 zase ‚Vyškov, Lapač'. Zastávka ‚Vyškov, poliklinika' bude u spojů 5, 9 a 25 zrušena. Spoje 2 a 10 neobslouží ‚Vyškov, nemocnici' a náhradou zastaví na ‚Vyškov, poliklinika'. Zrušeny bez náhrady budou zastávky ‚Vyškov, Hraničky' a ‚Vyškov, Rostex' pro spoje 2, 9 a 10.