„Betonovo-asfaltová plocha, která je už několik let v rozkladu, rozhodně nesplňuje bezpečnostní kritéria pro jejich sportování,“ okomentovala například Kateřina Drozdová z Vyškova.

Podle Ivy Satorinové lidé na hřiště čekají bezmála třicet let. „V posledních letech se přitom budují sportoviště a hřiště u všech základních škol ve Vyškově, u některých dokonce poněkolikáté,“ divila se žena.

I člen školské rady a opoziční zastupitel Petr Hájek upozornil, že problém je dlouhodobý. „Už dřív se město snažilo dohodnout se sousedící Tělovýchovnou jednotou Sokol o možném využití blízkých pozemků, jak pro školu, tak pro tuto organizaci,“ vysvětlil Hájek.

Místostarostka Vyškova Karin Šulcová potvrdila, že vedení města o záležitosti se sokoly jedná. „V nejbližších dnech bude vypracovaný znalecký posudek na pozemky, které zástupci Sokola chtějí prodat městu pro výstavbu nového multifunk-čního hřiště s umělým povrchem a běžeckou dráhou,“ oznámila Šulcová. Dodala, že nejdříve záležitost projednají radní, pak budou odkup schvalovat zastupitelé.

Podle starostky vyškovského Sokola Šarloty Fialkové je prodej výhodný i pro její organizaci. „Získáme tím také chybějící peníze na opravu sokolovny,“ zdůraznila Fialková. V sokolských organizacích již měli vyjádřit předběžný souhlas. „Pokud to schválí i zastupitelé, nemělo by tomu nic bránit,“ sdělila místostarostka. V takovém případě očekává dokončení prací asi za dva roky. Zmodernizované Sokolské hřiště by využívali žáci školy, ale i členové organizací a spolků, kterým sloužilo doposud.

V případě souhlasu zastupitelů s odkupem očekává místostarostka dokončení hřiště do dvou let. Využívali by ho žáci i členové organizací a spolků, kterým sloužilo dosud.

Do konce tohoto kalendářního roku také plánuje vedení města s ředitelstvím školy zpracování studie na sportoviště a relaxačně vzdělávací areál pro školní družinu. „Všichni víme, že stav sportovišť u této školy je opravdu nevyhovující,“ připustila Šulcová.

Podle člena školské rady Hájka jsou i další možnosti, jak usnadnit dětem hraní u školy, než se podaří dořešit situaci kolem hřiště. „V těsném sousedství školy by se určitě měly upravit asfaltové plochy pro hřiště, které odpovídají potřebám družiny a her pro děti,“ vyjádřil přání Hájek. Poslední slovo však bude mít i v tomto ohledu vedení města.

JAKUB DOSTÁL