Rekonstrukci si podle něj škola nadělila k padesátiletému výročí své existence. „Žákům budou od nynějška sloužit především tři nové učebny. Počítačová nabízí místa s počítačovým vybavením pro třicet žáků, v místnosti je také interaktivní tabule a multifunkční tiskárna. Jsme moc rádi také za jazykovou učebnu, kterou jsme dosud neměli. Učitel v ní bude mít k dispozici ovládací panel pro komunikaci s žáky a interaktivní tabuli. Každé dítě bude mít na svém místě sluchátka,“ popsal Lahöfer nový prostor pro výuku jazyků.

Do třetice má škola také novou kuchyňskou linku s veškerým potřebným vybavením pro ty, kdo si z pracovních činností zvolí vaření. „K názornější výuce je i zde umístěna interaktivní tabule,“ dodal ředitel školy.

Peníze na obnovu nevyhovujících učeben i na vybudování zcela nových míst a prvků získala z dotace Integrovaného regionálního operačního programu, jehož cílem je zkvalitnit vzdělávání a celoživotní učení. „Celkem jsme z programu čerpali 3,4 milionu korun, z čehož pět procent jsme museli uhradit z našeho rozpočtu,“ vypočítal ředitel Luděk Höfer.

Vzhledem k epidemiologické situaci musí ale škola odložit jak oslavy 50. výročí svého založení i slavnostní prohlídku zrekonstruovaných prostor. „Oslavy ale určitě nezrušíme, o novém termínu budeme všechny zájemce s předstihem informovat,“ slibil Höfer.