„Shlédli například ukázku z tréninku našich žákyň – gymnastek nebo si zakopali s našimi fotbalisty,“ informoval ředitel školy Luděk Höfer. Děti si také prohlédly třídy. V učebně chemie jim pak vyučující ukazovali poutavé pokusy, zatímco v učebně biologie pozorovaly živá zvířata. „Vylezli také na horolezeckou stěnu, zařádili si s plavci u bazénu nebo pracovali s interaktivní tabulí," uvedl ředitel. Ze setkání si účastníci odnesli čepici, kterou si sami vyrobili ve výtvarném ateliéru. Zážitky by jim měly pomoci překonat ostych a obavy z nástupu do první třídy, který je čeká příští rok v září. Akce má na škole již dlouholetou tradici.

Stavba obchvatu. Ilustrační foto.
Co s obchvatem? V Bučovicích projednali územní plán