Jaká je současná kapacita Veselých notiček a podařilo se ji naplnit?

Kapacita školičky je čtyřiadvacet dětí, přičemž ne každé dítko chodí každý nebo celý den. Tím se navyšuje a dovedeme pojmout více než zmiňovaný počet školkáčků.

Cítíte ve Vyškově silnou poptávku ze strany rodičů?

Právě se nacházíme v situaci, kdy nám denně chodí několik žádostí o umístění dětí do vyškovské školičky. Mohu tedy říct, že zájem je veliký. Pozitivní zpětnou vazbu jsme vnímali už v létě při dnech otevřených dveří, na kterých byla velmi hojná účast. Nyní máme školičku ve Vyškově nejen zaplněnou, ale už registrujeme poptávky i na příští rok.

V jakém věkovém rozpětí jsou děti, které k vám dochází?

Aktuálně máme děti od roku a půl do tří let. Pro mnohé z nich je to úplně první zkušenost s odloučením od pečující osoby. Právě proto je pro nás důležitý správný proces adaptace, stejně jako individuální potřeby každého dítěte. Dáváme si záležet na komunikaci s rodiči, sdílíme s nimi, jak se u nás dítku daří a líbí a podle toho pak upravujeme délku a četnost docházky.

V rozhovoru se mimo jiné dále dočtete:

  • Jak se děti ve Veselých notičkách seznamují s novým prostředím?
  • Kterým aktivitám se tady věnují?
  • Jak fungují obědy a svačiny?

Seznamují se nějak v předstihu s neznámým prostředím?

Ještě před zahájením školkovské docházky u nás připravujeme takzvané adaptační dny. Ty jsou připravené pro děti i jejich rodiče. Společně navštíví školičku poprvé a stráví tu nějaký čas. Dítě si přivykne na nové prostředí a získává důležitý pocit bezpečí. Další návštěva, která pokračuje už bez přítomnosti rodičů, je tedy o něco jednodušší. I adaptační dny jsou různorodé pro každé dítko. Některé tu samo stráví třeba i dvě hodiny, jinému prozatím postačí pár desítek minut.

Jak tedy od září vypadá vaše běžná pracovní doba?

Dveře školičky se otevírají v půl osmé ráno a o půl čtvrté odpoledne se loučíme s posledními školkáčky. Stále platí, že u nás jsou děti různě dlouho podle toho, jak se adaptují. Nicméně počítáme s tím, že během září se proces adaptace podaří ukončit a děti pak zůstávají do odpoledních hodin.

Ukázky vizualizací původního modulového řešení přístavby Mateřské školy Sochorova.
Rozšíření školky ve Vyškově radnice odsouvá. Upřednostní zděnou přístavbu

Jak početný je tým pedagogů? Jsou děti rozdělené do více skupin?

U nás je to tak, že jsou vždy tři až čtyři pečující osoby na maximálně dvanáct dětí, z nichž vždy alespoň jedna má pedagogické vzdělání. Toto nevychází z žádné legislativy, máme to tak nastavené jednoduše proto, že nám to dává největší smysl. Děti jsou rozdělené do dvou tříd, Soviček a Kukaček. Věříme, že nám vyšší počet pečujících osob dovoluje přistupovat k dětem individuálně a podporovat jejich jedinečné zájmy a talenty. Právě to totiž považujeme za klíčovou hodnotu kvalitní péče a vzdělávání. Pedagogicko-pečující tým, který ve Vyškově máme, jsme vybírali velmi pečlivě. Potkali jsme se s desítkami zájemců a ty pravé vybírali na základě jednoduchého klíče, kterým je kombinace respektujícího přístupu, zkušeností, vzdělání a láskyplného vztahu k dětem. Máme velkou radost, že jsme ve městě a okolí takový tým lidí našli.

Kterým aktivitám se během dne školička věnuje?

Jmenuje se Veselé notičky, a jak už tedy název napovídá, prostor u nás má hudba, pohyb i volná hra. Inspirujeme se v řadě pedagogických koncepcí, zároveň se ale nechceme striktně vyhraňovat. To znamená, že si z každého směru vybereme, co je nám zrovna blízké. Dětem nabízíme bezpečné a podporující prostředí, ve kterém se učí komunikovat své potřeby a zároveň respektovat potřeby druhých. U takto malých dětí se jedná především o malé velké starosti, jako třeba to, kdo si právě teď bude hrát s konkrétní hračkou. Čím dříve se ale naučí fungovat v kolektivu a chápat potřeby své i svých vrstevníků, tím kvalitnější základ se propíše i do jejich budoucího života.

Co nejdůležitější dětem v takto nízkém věku poskytujete?

Respektující přístup a připravené prostředí pro poznávání světa dle jejich potřeb, chuti i tempa. Zároveň jim v tomto procesu laskavě a důsledně nastavujeme hranice, ve kterých je bezpečné objevovat a ve kterých jsou už na hranici komfortu druhých lidí okolo nich nebo vlastního nebezpečí. A samozřejmě jsou to děti, ty si chtějí hrát, chtějí mít prostor pro vlastní svět, hru i fantazii. U nás všechno toto podporujeme. Veselé notičky vedeme komunitně. Říkáme, že školičky jsou pro děti, ale i jejich rodiče. V tomto a příštím roce proto plánujeme řadu sousedských akcí, při kterých propojíme rodinu se školičkou, a taky umožníme rodinám poznat se vzájemně.

Novou venkovní učebnu, včetně herních prvků, zase v budoucnu využijí děti z Mateřské školy Hraničky. Vizualizace.
Novinky na vyškovských školách a školkách: nová střecha i venkovní učebna

Spolupracujete také s nějakými vyškovskými organizacemi?

Toto město máme rádi. Je plné skvělých lidí, proto domlouváme spolupráce s dalšími institucemi a lidmi z Vyškova. Například s Knihovnou Karla Dvořáčka, kde jsou velmi vstřícní a podporující lidé, kteří nám pomohli najít naši čtecí babičku. Od října k nám bude pravidelně docházet číst pohádky během poledního odpočinku. Máme v plánu ještě oslovit Základní uměleckou školu, navázat spolupráci s domovem pro důchodce a dalšími organizacemi, které sdílí podobné hodnoty jako my.

Nastoupili k vám s ohledem na současné události také děti z Ukrajiny?

Máme odtud několik dětí, které pozvolna adaptujeme do kolektivu. Oporu jim nabízíme v jejich rodném jazyce, ale plně je podporujeme i v osvojování českého. Je báječné, jak obratné jsou v obou jazycích po velmi krátké době. Působí u nás také úžasná paní učitelka z Ukrajiny. Podporujeme tak ukrajinskou komunitu ve Vyškově.

Zajišťujete také svačiny nebo obědy?

Ano, záleží nám totiž i na tom, aby děti měly během dne kvalitní stravu. Obědy nám vozí místní dodavatel, svačinky jim připravujeme sami ve spolupráci s bio farmou. Ta nám zajišťuje dovoz kvalitních mléčných produktů.

ŠKOLIČKA VESELÉ NOTIČKY
Adresa: Jiráskova 5, 682 01 Vyškov
Kapacita: pro 24 dětí z Vyškova a okolí
Celodenní docházka: od 7:30 do 15:30
Školkovné za měsíc při docházce v 5 dnech v týdnu: 4 720 Kč
Stravné za měsíc při docházce v 5 dnech v týdnu (svačiny, oběd a pití): 2 000 Kč
Možnost docházky pouze na 4, 3 nebo 2 dny v týdnu při nižších cenách školkovného i stravného
Možnost půldenní docházky: od 7:30 do cca 12:30 při nižších cenách