U třešní a višní začátkem června v době zrání Rychlice německé dochází při teplém a vlhkém počasí k počátkům infekce zapříčiňující skvrnitost listů třešně a višně. Zde kromě Dithanu a Delanu 750SC, které působí preventivně, je vhodné použít účinnější preparáty, a to Syllit 65WP, Baycor 25WP, Punch 10EW.

Začátkem června především ošetřujeme jabloně podle signalizace pomocí feromonových lapáků (například s názvem Deltastop CP) proti obaleči jablečnému, který způsobuje červivost plodů. Jakmile se už na stromě vyskytne první červivý plůdek, musíme okamžitě použít buď ještě výběhové organofosfáty (Zolone 35EC, Sumithion Super) nebo výborně účinkující systémové přípravky neonikotinoidy - Mospilan SP nebo Calypso 480SC.

Po 10. červnu začíná nálet mouchy vrtule třešňové způsobující červivost třešní zrajících v červenci a v srpnu. Pozor - zde je povolen k ošetření přípravek Sumithion Super, který má relativně krátkou ochranou lhůtu (deset dnů) a od roku 2002 nově registrovaný Calypso 480SC. Má ochrannou lhůtu čtrnáct dnů. Nálet vrtule třešňové se dá ozřejmit pomocí žlutých lepových desek vyvěšených do korun třešní. Bývá to obyčejně v době, kdy v přírodě kvete černý bez. Proti vrtuli vždy ošetřujeme těmito přípravky dvakrát ve čtrnáctidenním intervalu. První postřik načasujeme za dva týdny po začátku soustavného náletu tohoto škůdce, další pak za dva týdny.

Každoročně se na ovocných stromech a na bobulovinách vyskytují listové mšice. Zde nesmíme váhat a včas proti nim je třeba použít Pirimor 50WG, v případě neúspěchu pak organofosfáty.

V červnu vyžaduje vinná réva zvýšenou pozornost při chemické ochraně. Nejprve, obyčejně začátkem června těsně před květem nebo nejpozději na začátku kvetení vinné révy, musíme provést další ošetření proti padlí a peronospoře a případně i proti obalečům. Například použijeme kombinací Aliette Bordeaux s IQ Crystalem případně i s výběhovým přípravkem Zolone 35EC, pokud je silný nálet obalečů a nebylo proti nim provedeno ošetření. Ihned po odkvětu je třeba provést další ošetření proti padlí a plísni vinné révy. Právě ve fázi po odkvětu nastupuje období vysoké citlivosti mladých hroznů k infekci. Zde je třeba již upřednostnit intenzivně působící přípravky například Quadris+Folpan 80WG anebo již továrně připravenou kombinaci obsahující obě vyjmenované složky pod jménem Quadris Max. Tento přípravek je možné použít během sezony maximálně třikrát. Za dva týdny po odkvětu, kdy bobule jsou již velikosti hrášku, provedeme další ošetření proti padlí a proti plísni vinné révy, a to stejným kombinovaným přípravkem jako při předchozí aplikaci. Tato kombinace má opravdu výbornou účinnost, především při ochraně samotných hroznů.

Po sklizni jahod, tedy většinou koncem června, je nutné ošetřit jahodiště. Pokud se nám vyskytne bílá či fialová skvrnitost listů jahodníku, pak sežneme porost a ošetříme přípravkem Dithane DG Neotec. Vždy však po sklizni likvidujeme roztočíka jahodníkového zatím výběhovým přípravkem Sumithion Super.

Červen je měsícem, kdy u zeleniny a brambor hrozí masivní výskyt plísní. U rajčat je to plíseň rajčete a septoriová skvrnitost listů. Proto je třeba za vlhkého a teplého počasí opakovaně preventivně ošetřovat rajčata. Jako nejlepší se jeví použít před sklizní Acrobat MZ (0,25%) – OL je jedenadvacet dnů, během sklizně je nutné jej vystřídat přípravkem Ridomil Gold MZ 68WP, protože má výhodnou velmi krátkou ochrannou lhůtu (tři dny). U brambor hrozí výskyt plísně bramborové a poškození natě mandelinkou bramborovou. Proti bramborové plísni se opět jeví jako nejlepší Acrobat MZ v koncentraci 0,25%, nebo ještě účinnější Casoar.

Proti mandelince jsou již dnes prakticky neúčinné pyrethroidy (například Decis EW, Karate 5WG eventuelně i jiné). Dostatečně účinné jsou zatím organofosfáty (například Zolone 35EC, Sumithion Super, Reldan 40EC). Výborně zde působí neonikotinoidy Mospilan 20SP a Calypso 480SC.
U plísně cibulové opět jako optimálně účinný uvádím Acrobat MZ. Zde upozorňuji, že začátek června je nejzazší termín, kdy je třeba cibuli preventivně ošetřit tímto přípravkem. Ten, kdo pěstuje okurky na záhonech, se pak neobejde bez pravidelného preventivního ošetřování porostu proti plísni okurkové. I zde opět nejlépe osvědčují systémové přípravky Acrobat MZ (0,25%) a vynikající Aliette 80 WP (0,2%). Acrobat opět použijeme před nástupem plodnosti, naproti tomu přípravek Aliette, případně Previcur 607SL můžeme využívat i během sklizně. Vždy je použijeme ihned po otrhání plodů, neboť mají velmi krátkou ochrannou lhůtu – tři dny. Ten, kdo má v zásobě Kuprikol 50, může použít tento přípravek preventivně na začátku ošetřování proti všem výše uvedeným plísním u zeleniny a brambor v koncentraci 0,4%.

Je třeba si však uvědomit, že jde pouze o kontaktní přípravek, který působí pouze preventivně. Podobně účinkuje a má i krátkou ochrannou lhůtu organický fungicid Bravo 500. Avšak při masivním infekčním tlaku a při prvních příznacích napadení plísněmi na uvedených zeleninách a na bramborách se musí každopádně použít výše uvedené systémové přípravky (Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ68 WP, Aliette 80WP), protože mají především léčebný efekt a hluboce pronikají do pletiv postižené zeleniny či brambor.

Josef Horák