Nově má vzniknout víc než sto míst k uložení popela zemřelých. Kolumbárií se lidé dočkají se v polovině letošního roku. „Obecně v České republice platí, že zájem o klasické hroby klesá. Stavba pro ukládání pohřebních uren počítá se sto čtyřmi schránkami s kamennou žulovou deskou včetně oplechování,“ uvedl místostarosta města Roman Celý.

Jedná se o třetí etapu rozšiřování kolumbárií. Součástí prací bude rozšíření veřejného osvětlení, doplnění laviček a odpadkových košů i úprava zeleně. „Práce by mohly po výběru zhotovitele začít v květnu,“ zmínil mluvčí města Michal Kočí.

První etapa prací se uskutečnila v roce 2014, kdy nechala radnice postavit dvanáct urnových stěn a dvaadevadesát kójí a rozšířit rozptylovou loučku. „O rok později se nabídka rozšířila o dalších 124 schránek,“ připomněl mluvčí.