Služeb využívají i okolní obce a firmy. Ty ocení například vysokozdvižnou hydraulickou plošinu. „Poskytování služeb mimo naši obec začíná přinášet do rozpočtu zisk. V tomto trendu chceme pokračovat, vidíme zde možnost zajistit si i samofinancování zaměstnanců, nebo nákup nové techniky,“ sdělil starosta Karel Pospíšil.