Právě koncesní řízení zahájili v srpnu. Má dva stupně. „První zahrnoval oznámení o zahájení řízení, kdy jsme vyzvali dodavatele k prokázání požadované kvalifikace. Ve druhém stupni pak budou kvalifikovaní dodavatelé podávat své nabídky," přiblížila mluvčí vyškovské radnice Dana Ryšánková.

Jak doplnil starosta města Karel Goldemund, aktuálně vše pokračuje podle plánu. „Koncem listopadu má být známý vítěz řízení," vzkázal šéf radnice.

V závěru pak na základě výběrového řízení schválí vítěze radní. Poté musí výsledek odsouhlasit ministerstvo financí. „A to proto, že nejde o klasickou veřejnou zakázku. Řízení tak neprobíhá podle zákona o veřejných zakázkách, ale podle zákona o koncesních smlouvách. Dodavatel totiž stadion postaví a pak ho bude ještě patnáct let provozovat," vysvětlil jednatel brněnské společnosti Ikis, která pro město zajišťuje zadání zakázky, Jiří Kudělka.

135,5
milionu je maximální částka, kterou můžou zájemci nabídnout v koncesním řízení na stavbu a provoz zimního stadionu. Kdo nabídne vyšší, bude z řízení vyřazený. Sumu mu město uhradí ve splátkách do sedmi let.

Ministerstvo má na vyjádření šedesát dnů. Poté budou ještě výsledek schvalovat vyškovští zastupitelé.

Podle plánů radnice pak má stavba začít v lednu. „Věříme, že se to podaří dodržet a na začátku roku skutečně začneme. Všechno k tomu zatím spěje. Máme dva kandidáty, kteří se budou o zakázku ucházet v užším kole," sdělil starosta.

O jaké společnosti se jedná, však kvůli závazku zachovávání mlčenlivosti Ikis sdělit nemůže. „Navíc je ještě v běhu koncesní řízení. Až po jeho skončení výsledek zveřejní zadavatel, tedy město," upřesnil Kudělka.

S lednovým zahájením stavby už počítá i Správa majetku města Vyškova, která má stadion na starosti. A přestože už zahájili bruslení pro veřejnost, oproti klasické sezoně jsou termíny vypsané jen do konce prosince. „Sezona tak letos bude kratší o tři měsíce. Běžně se chodívalo bruslit do konce března. Co se pak týká hokejistů, ti už se snaží sehnat nějaké nouzové řešení, kde by mohli sezonu dohrát," nastínil ředitel Správy Jaroslav Hastík.

Jak dodal, následná příprava na demolici už bude v rukou koncesionáře. „My k 31. prosinci ukončíme provoz a vše ostatní, co se bude dít, už bude na něm," upřesnil Hastík.

Kromě hokeje a veřejného bruslení nový stadion nabídne i restauraci, prostory pro fitness a šatny pro hokej, volejbal, tenis a fotbal. „Po koncesionáři také požadujeme zajištění sportovních aktivit pro žáky základních škol," poznamenala mluvčí Vyškova.

ZÁRUKY PRO MĚSTO

Radnice se snaží také co nejvíc snížit rizika plynoucí z případné insolvence vybraného koncesionáře a s tím spojeného možného zdržení výstavby nebo komplikací při provozu. „Výstavba bude zajištěná bankovní zárukou, neopomeneme smluvní sankce, případně možnost převedení zimního stadionu ihned po jeho výstavbě do výlučného vlastnictví města. Co se pak týká reklamací a vad stadionu, bude je jako zhotovitel a následný provozovatel a správce řešit koncesionář," dodala Ryšánková.

V červnu loňského roku stáli vyškovští zastupitelé před otázkou, zda se přiklonit k totální rekonstrukci stadionu, nebo jeho novostavbě. Zvolili druhou možnost, jak podotkli, vzhledem k nedostatečné statice nosné konstrukce. V říjnu pak městský architekt zastupitelům představil první obrysy novostavby.

Její součástí bude restaurace, mění se i vstup do objektu. Sportovci do něj budou přicházet ze středu parkoviště. Návštěvníci pak bočním vstupem z pravého dolního rohu. Součástí návrhu je i dostatek šaten.

Vznikne také dalších sedmdesát parkovacích míst. Letos v dubnu pak představitelé města schválili jít cestou koncesní smlouvy.