Devět kuřáků z deseti začne kouřit před osmnáctým rokem. Přitom kouření ve školách a na školních akcích je zakázané. Stačí opustit areál ústavu a úsilí pedagogů vychovávat děti vyzní naprázdno. S tímto problémem se každodenně potýkají učitelé i rodiče ve Slavkově u Brna. “Se svojí desetiletou dcerou se před školní branou ráno prodírám kolem dvanáctiletých kuřáků. Mám obavy, abych tam moji dceru neuviděla za dva roky taky,“ poznamenala mladá maminka ze Slavkova u Brna, která si nepřála být jmenovaná. Ve stejném areálu se nachází i dvě třídy pro předškoláky, kteří si své příklady teprve hledají.

Škola nese odpovědnost za své žáky po dobu vyučování, kdy podle školního řádu nesmí opustit areál budovy. Tomu, co se děje předtím nebo potom, nemůže už učitel zabránit. „Děcka kouřila vždycky, ale skrývala to. Pak jim někdo řekl, že mimo školu na ně nikdo nemůže,“ konstatoval ředitel slavkovské základní školy Komenského Vladimír Soukop. Pokud škola upozorní rodiče, problém většinou přetrvává. Podle Soukopa by měl být rodič legislativou tlačen k tomu, aby si udělal doma pořádek.

Vedení slavkovské školy se zasazovalo o vydání městské vyhlášky, která by zakazovala kouření ve vyhraněných zónách kolem školy. „Na věčně zasypané a znečištěné lavičky od nedopalků i krabiček od cigaret v přilehlém Svojsíkově parku si stěžovali i obyvatelé Komenského,“ podotkl velitel Městské policie Pavel Ehrenberger. Městská policie může maximálně vystavit mladistvému blokovou pokutu pět set korun za znečišťování veřejného prostranství. „Hříšníka ovšem musíme přistihnout, jak nedopalek odhazuje,“ poznamenal strážník slavkovské městské policie, který nechtěl být citován.

Kuřáci zákon neporušují

Místa, kde se nesmí kouřit, určuje zákon, nikoli městská vyhláška. „Tím, že kouří školák v parku neporušuje zákon,“ uvedl právník města Slavkov u Brna, Bohumil Fiala.

Soukop se stávajícím stavem věcí není spokojen. „Už od nějakých třinácti vytváříme v dítěti názor, že když poruší zákon, nic se mu nestane. Nepůsobí to výchovně,“ dodal ředitel.

S pravidelným kouřením u dětí v okolí školy se potýkají i jinde. Například školáci z vyškovské základní školy Letní pole chodí pro svou nikotinovou přestávku asi tři sta metrů za budovu školy, aby nebyli přímo na očích. „Naše děti jsou takové, že si cigaretu před učitelem prostě schovají. Pokud chytíme kouřící dítě má z toho dvojku z chování,“ doplnila učitelka uvedené vyškovské základní školy, Jitka Vybíralová.

Věk dětí, které s kouřením začínají, se v posledních letech snižuje na desátý až jedenáctý rok. Přitom negativní dopad na jeho zdraví je od počátku prokazatelný. S kouřením se zvyšuje výskyt infekčních onemocnění kvůli oslabené imunitě organismu. „Bolest hlavy, břicha až zvrácení vyvolané ranní cigaretou na lačno bývají obvyklými projevy,“ uvedla dětská lékařka Miroslava Lejsková z Otnic.